5 ธันวาคม 2023
Latest:
ข่าวสังคมข่าวเด่นภาพข่าว

ร่วมแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ปรีชา ประสพผล นายกสมาคมนักเรียนเก่าอยุธยาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  ในโอกาสรับพระราชทานปริญญาดุษดีบัญฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาโลจิสติกจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนครศรีอยุธยา กลังอุทิศตนช่วยเหลือสังคมในด้านสถานศึกษามีพรรคพวกร่วมแสดงความยินดีด้วย