16 กรกฎาคม 2024
Latest:
ข่าวสังคมข่าวเด่นภาพข่าว

มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี

ดร. วราภัสร์ ไพพรรณรัตน์ ประธานนักศึกษาหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 14 กลุ่มที่ 1 นำคณะมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับสมาชิกของกลุ่มที่ได้รับรางวัลและได้รับการแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งที่สำคัญของบ้านเมืองทั้งในภาครัฐและเอกชน ยินดีปรีดากันถ้วนหน้าเพื่อร่วมพัฒนาประเทศชาติตามบทบาทภารกิจต่อไป ณ ห้องอบรม 704 ชั้น 7 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 21 มิ.ย.67