16 กรกฎาคม 2024
Latest:
ข่าวสังคมข่าวเด่นภาพข่าว

มอบของที่ระลึกรองเลขาธิการกกต.

นางสาวอรรฆยา พลตื้อ นักศึกษาหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 14 มอบของที่ระลึกแด่ พ.ต.ต. ณัฐวัฒน์ เสงี่ยมศักดิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในโอกาสมาบรรยาย “การส่งเสริมให้สมาชิกพรรคการเมืองและประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองของพรรคการเมืองให้เป็นสถาบันทางการเมืองที่เข็มแข็ง” ให้กับนักศึกษาหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 14 โดย นายไชยา สุปรียาวรรณชัย เป็นผู้แทนของรุ่น กล่าวขอบคุณ ณ ห้องอบรม 704 ชั้น 7 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง