16 กรกฎาคม 2024
Latest:
ข่าวสังคมข่าวเด่นภาพข่าว

มอบของที่ระลึกในโอกาสมาบรรยาย

ดร.วราภัสร์ ไพพรรณรัตน์ ประธานนักศึกษาหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 14 กลุ่มที่ 1 มอบของที่ระลึกแด่ นายปุรวิชญ์ วัฒนสุข อาจารย์ประจำสาขาการเมืองการปกครอง คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในโอกาสมาบรรยาย “การเสริมสร้างพรรคการเมืองให้เป็นสถาบันทางการเมืองของประชาชนอย่างแท้จริง“ ให้กับนักศึกษาหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 14 โดย นางจำนง ศรีสงคราม เป็นผู้แทนของรุ่น กล่าวขอบคุณ ณ ห้องอบรม 704 ชั้น 7 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง