16 กรกฎาคม 2024
Latest:
ข่าวสังคมข่าวเด่นภาพข่าว

เปิดโครงการเสริมสร้างความรู้นวัตกรรม

นายกำธร  เวหน  รอง ผวจ.ระยอง ประธานเปิดโครงการเสริมสร้างความรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยีพลังงานสะอาดเพื่อมุ่งสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำ ให้รู้ทิศทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนใครได้ใครเสีย จัดโดย  สุรินทร์  แสงทอง  ปลัด อบจ.ระยอง มีผู้ร่วมทั้งภาครัฐและเอกชน  ที่โรงแรมสตาร์คอนเวนชั่นระยอง เมื่อวันก่อน