มนุษยสัมพันธุ์เยี่ยมมาก

นางอรวรรณ  ไชยนรินทร์  ปลัด อบต.ด่านช้าง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา น.ส.ณัชถวิกา  ทองสุขนอก นักพัฒนาชุมชน อบต. ที่ให้ความสะดวกในการทำข่าวกับทีมข่าวอาวุโสไทยรัฐ กับทีมข่าวสยามท้องถิ่น เป็นอย่างดี เหยี่ยวข่าวในพื้นที่ฝากขอบคุณ