มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบสิ่งของพระราชทานแก่ราษฎร ที่ได้รับผลกระทบจาก เหตุอัคคีภัย

***แม่ฮ่องสอน..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสิธิชัย จินดาหลวง ผวจ.แม่ฮ่องสอน ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นายสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอแม่สะเรียง กรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นผู้แทนมอบถุงพระราชทาน ให้แก่นายอภิชาติ ทินนา และครอบครัว ที่ประสบเหตุภัยพิบัติ เหตุอัคคีภัย บ้านเลขที่ 8 บ้านห้วยสิงห์ ม.4  ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง  ที่อาคารหอประชุมเทศบาลตำบลแม่ยวม อ.แม่สะเรียง

***สืบเนื่องจาก เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนราษฎร เมื่อวันที่ 11 ก.ค.64 เวลาประมาณ 22.10 น. ในพื้นที่ หมู่บ้านห้วยสิงห์ หมู่ที่ 4 ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ทำให้บ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหายทั้งหลัง 1 หลังคาเรือน เป็นบ้านของนายอภิชาติ ทินนา อายุ 45 ปี อยู่กันทั้งหมด 3 คน พ่อแม่ลูก เหตุการณ์ดังกล่าว ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ และเสียชีวิต เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น ทางกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายกเทศบาลตำบลแม่ยวม หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน เข้าร่วมมอบสิ่งของพระราชทานแก่ครอบครัวผู้ประสบเหตุ

***ขณะเดียวกันนางธิติพร  จินดาหลวง  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน  มอบหมายให้ นางวิลาวัลย์ คัดเชียงแสน นายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สะเรียง และคณะกิ่งกาชาดร่วมมอบถุงยังชีพ สิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็น เครื่องนุ่งห่ม ข้าวของเครื่องใช้ในครัวเรือน พร้อมเงินช่วยเหลือ จำนวน 8,000 บาท ให้กับครอบครัวผู้ประสบเหตุ ซึ่งครอบครัวราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อน ต่างรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่มีต่อครอบครัวราษฎรผู้ประสบอัคคีภัยเป็นล้นพ้น

ชนานันท์ เง่าสุวรรณ์ /รายงาน