สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีพระราชทานแก่โรงพยาบาลธวัชบุรี

***ร้อยเอ็ด..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  เวลา 10.00 น. วันที่ 21 ก.ย.64 นายแพทย์ปิติ ทั้งไพศาล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ณ ห้องประชุมนายแพทย์สมยศ–เลขา เจริญศักดิ์ อาคารอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน ชั้น 2 โรงพยาบาลธวัชบุรี  จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ แพทย์ และบุคลากรทางแพทย์ เข้าร่วมพิธี

***ทั้งนี้  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงมีพระราชานุมัติให้มูลนิธิชัยพัฒนา จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆเพื่อพระราชทานให้แก่โรงพยาบาลธวัชบุรีจังหวัดร้อยเอ็ด โดยใช้งบประมาณจากกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิค 19 (และโรคระบาดต่างๆ) เพื่อนำไปใช้ในการรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ของจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งมีผู้ป่วยสะสมระลอกใหม่ 11,673 ราย  ผู้เสียชีวิตสะสม 100 ราย ณ วันที่ 20 กันยายน 2564

***โดยเป็นผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของอำเภอธวัชบุรี จำนวน 856 ราย ปัจจุบัน โรงพยาบาลธวัชบุรี เปิดให้บริการผู้ป่วย Cohort Ward จำนวน 6 เตียง ในการนี้ได้ร่วมกับอำเภอธวัชบุรี สาธารณสุขอำเภอธวัชบุรี และวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ดเปิดโรงพยาบาลสนามอำเภอธวัชบุรี ขนาด 140 เตียง ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 และเปิดบริการระบบการดูแลตนเองที่บ้าน (Home Isolation) รวมจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ทั้งสิ้น 1,461 ราย และรักษาหายแล้ว 1,439 ราย เพื่อรองรับผู้ป่วยในอำเภอธวัชบุรี จากสถานการณ์ดังกล่าว จำนวนผู้ป่วยมีมากขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้โรงพยาบาลธวัชบุรี ขาดแคลนเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นเร่งด่วน ทางโรงพยาบาลจึงขอความอนุเคราะห์จากมูลนิธิชัยพัฒนา สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์และได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์การแพทย์พระราชทาน

***อุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทาน ประกอบด้วย เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดสอดแขนจำนวน 2 เครื่อง เครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอล จำนวน 20 เครื่อง และเครื่องวัดระดับออกซิเจนในเลือด (Portable Pulse Oximeter) จำนวน 30 เครื่อง

คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ