ในหลวงพระราชทานผ้าพระกฐินให้มหาวิทยาลัยศิลปากร น้อมนำถวายพระสงฆ์จำพรรษาครบถ้วนไตรมาส

 

***กาฬสินธุ์..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 12 พ.ย.64 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ  ถาวรเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร น้อมนำถวาย   ณ วัดกลาง พระอารามหลวง อ.เมือง กาฬสินธุ์ เพื่อถวายแด่พระสงฆ์ผู้อยู่จำพรรษาถ้วนไตรมาส ประจำปี 2564 คือ พระครูปริยัติพัฒนกิจ เจ้าคณะอำเภอดอนจาน โดยมีนายทรงพล ใจกริ่ม ผวจ.กาฬสินธุ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาฬสินธุ์  ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ มหาวิทยาลัยศิลปากร พ่อค้า ประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมพิธี

***ในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564 มหาวิทยาลัยศิลปกร ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ พุทธศาสนิกชน  ได้ร่วมกันทำบุญเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,237,226.21 บาท เพื่อนำไปบำรุงบูรณะวัดกลาง พระอารามหลวง  มอบหนังสือและเงินบำรุงโรงเรียนให้แก่โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดกลาง  วิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ์  โรงเรียนอนุกูลนารี  โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ และวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์

สมบูรณ์ นาสาทร/รายงาน