พระประทีปพระราชทาน

นางจุรีรัตน์เทพอาสน์ ผวจ.สกลนคร  พร้อมส่วนราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมอัญเชิญไฟพระราชทาน และพระประทีปพระราชทาน ลงลอยร่วมกับพสกนิกร ในเทศกาลลอยพระประทีปพระราชทาน สิบสองเพ็งไทสกล กระทงดอกผึ้ง ประจําปี 2564 ที่หนองหารท่ามกลางการคุมเข้มมาตรการป้องกันโควิด