พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เชิญผ้าไตร เครื่องสังฆทานพระราชทานถวายเจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง จ.แพร่ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดครบ 37 ปี เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี

*****แพร่..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เชิญพระราชทานผ้าไตร เครื่องสังฆทานพระราชทาน ไปถวายเจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดครบ 37 ปี เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี วันที่ 26 มกราคม 2565  ณ พระอุโบสถวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง จ.แพร่ เวลา 13.00 น. โดยมี พล.ต.ท. สกลเขต จันทรา กรมวังผู้ใหญ่ผู้แทน จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระประธานในพระอุโบสถ รับศีล ถวายเครื่องสังฆทานแด่พระโกศัยเจติยารักษ์,ดร. เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง รองเจ้าคณะจ.แพร่ กรวดน้ำ พระสงฆ์อนุโมทนา ถวายอดิเรก กราบเครื่องนมัสการ ลาพระสงฆ์ และเดินไปยังองค์พระธาตุช่อแฮ จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการสักการะองค์พระธาตุช่อแฮ และเดินทางกลับ

*****ขณะที่เวลา 15.00 น. พระโกศัยเจติยารักษ์,ดร. เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง รองเจ้าคณะจ.แพร่ และคณะสงฆ์ วัดพระธาตุช่อแฮฯจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และสืบชาตาเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี โดยนำรูปภาพของท่าน เข้าพิธี เพื่อความเป็นสิริมงคลอีกด้วย ซึ่งมีนายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจ.แพร่ นางวันทนา พ่วงบางโพ นายกเหล่ากาชาดจ.แพร่ นายสมศักดิ์ สุขประเสริฐ  นายอำเภอเมืองแพร่ นางอัมราพร มุ้งทอง นายกสมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ นายอดุลย์ ไหลทุ่ง นายกเทศมนตรีต.ช่อแฮ  ประชาชนร่วมพิธีสืบชาตาดังกล่าว ด้วยความรักที่มีต่อเจ้าคุณพระสินีนาฏพิลาสกัลยาณี