สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าไตรถวายประธานสงฆ์ งานทอดผ้าป่าทางการศึกษา 21 พ.ค.นี้ ณ วัดสามัคคีธรรม(ป่าส้าน) หารายได้พัฒนาโรงเรียน

*****พังงา..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 08.30 น.วันที่ 18 พ.ค.65 กองงานในพระองค์ฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักพระราชวัง นายไทยรัฐ พงษ์สนิท ประธานชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม(คชพ.)เข้ารับพระราชทานผ้าไตร จำนวน 1 ไตร เพื่อนำไปถวายประธานสงฆ์ งานทอดผ้าป่าทางการศึกษา เพื่อหารายได้ให้กับทางโรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม ที่วัดสามัคคีธรรม(ป่าส้าน) ในวันเสาร์ ที่ 21 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30-12.00 น.ตามหมายรับสั่งที่ 4227 ลงวันที่ 9 พ.ค.65 สำนักพระราชวัง ลงนามโดย พล.อ.อ.สถิตย์ พงษ์สุขวิมล เลขาธิการพระราชวัง เวลา 17.00 น.วันเดียวกัน นายไทยรัฐและคณะได้เชิญผ้าไตรพระราชทาน นำไปเก็บไว้ที่กองร้อย ตชด.ที่ 425 อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา  และเชิญไปถวายประธานสงฆ์ในเวลา 09.30 น.วันที่ 21 พฤษภาคม 2565 ณ วัดสามัคคีธรรม อ.คุระบุรี จ.พังงา