8 ธันวาคม 2023
update newsข่าวพระราชสำนักข่าวเด่น

ประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมครอบครัวอุปถัมภ์และเยาวชนโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้ รุ่นที่ 40

*****นนทบุรี..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์  ประธานคงมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการ “สานใจไทย  สู่ใจใต้” พร้อมคณะลงพื้นที่  ตรวจเยี่ยมครอบครัวอุปถัมภ์และเยาวชนโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้ รุ่นที่ 40 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม ที่ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามประจำจังหวัดนนทบุรี ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 19 เม.ย.66  โดยมีนายสุธี  ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นางสาวอโรชา นันทมนตรี นายอภิชัย อร่ามศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นายยุทธพร พิรุณสาร ปลัดจังหวัดนนทบุรี นายภิรมย์ ชุมนุม นายอำเภอปากเกร็ด นายปรีดา เชื้อผู้ดี ที่ปรึกษาจุฬาราชมนตรี พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ

*****สำหรับเยาวชนโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 40 ได้อาศัยกับครอบครัวอุปถัมภ์ในพื้นที่นนทบุรี จำนวน 18 ครอบครัว รวม 36 คน ประกอบไปด้วย อำเภอปากเกร็ด 4 ครอบครัว อำเภอบางบัวทอง 7 ครอบครัว อำเภอไทรน้อย 2 ครอบครัว อำเภอเมืองนนทบุรี 3 ครอบครัว อำเภอบางใหญ่ 1 ครอบครัว และอำเภอบางกรวย 1 ครอบครัว โดยเป็นครอบครัวอิสลาม 15 ครอบครัว และครอบครัวพุทธ 3 ครอบครัว เพื่อให้เยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้มีโอกาสเรียนรู้สภาพแวดล้อม วิธีชีวิตความเป็นอยู่ วัฒนธรรมประเพณีของชาวนนทบุรี ซึ่งมีทั้งส่วนที่คล้ายคลึงและที่มีความแตกต่างจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ อันเป็นการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ประสบการณ์ชีวิต และการพัฒนาแนวความคิดของเยาวชนให้สามารถปฏิบัติตนเป็นผู้นำที่ดีของชุมชนในอนาคตต่อไป