22 กันยายน 2023
Latest:
update newsข่าวพระราชสำนักข่าวเด่น

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงพระกรุณาโปรดให้ออกหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ที่จังหวัดสระบุรี

*****สระบุรี..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 2 มิ.ย.66 เวลา 09.30 น. ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงพระกรุณาโปรดให้ออกหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เพื่อตรวจรักษาสุขภาพของประชาชน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ วัดหนองผักหนอก ตำบลหนองย่างเสือ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี โดยมีนายผล  ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ มีผู้บริหารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ แพทย์ พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล เภสัชกรและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ปฏิบัติงานหน่วยแพพทย์พระราชทานวันสำคัญแห่งราชวงศ์จักรี ให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองย่างเสือ อำเภอมวกเหล็ก และพื้นที่ใกล้เคียง

*****นายผล  ดำธรรม ผวจ.สระบุรี กล่าวว่า ด้วยพระปณิธานของ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ทรงมุ่งหวังให้ราษฎร มีสุขภาพแข็งแรงและความเป็นอยู่ที่ดี พระองค์ทรงห่วงใยสุขภาพอนามัย ทรงพระกรุณาโปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ มาให้บริการตรวจรักษาพร้อมทั้งมอบกระเป๋ายาพระราชทาน จำนวน ๒00 ชุด เพื่อให้ราษฎร ได้มีโอกาสรับการรักษาที่ดีที่สุดอย่างเหมาะสม และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นการจัดงานในวันนี้ได้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยทั่วไป

 

*****ส่วนผู้ป่วยรุนแรงจะมีการคัดกรองเพื่อส่งต่อเข้ารับการรักษาตามสถานพยาบาลที่มีความพร้อมอีกทอดหนึ่ง พร้อมนี้ได้บริการตรวจรักษาเกี่ยวกับโรคจักษุ วัดสายตา มอบแว่นสายตาให้กับผู้รับบริการ ซึ่งมีผู้เข้ารับบริการกว่า 500 คน ต่อจากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ผู้แทนโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ หัวหน้าส่วนราชการ ได้เยี่ยมบ้านคนไข้ติดเตียง จำนวน ๓ ราย นายอุเทน ฉิมไหล อายุ ๔๙ ปี นายสายันต์ น้อยหมื่นไวย์ อายุ ๖๗ ปี  นางปั่น รัตนคำพจน์ อายุ ๘๕ ปี พร้อมมอบกระเป๋ายาพระราชทาน และของใช้ที่จำเป็น

สมพงษ์ ปานรุ่ง รายงาน สระบุรี