จัดแข่งกีฬาฟุตบอล มัธยมศึกษาลีก

***ร้อยเอ็ด…ดร.อดุลย์ศักดิ์ บุญอเนก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล มัธยมศึกษา ลีก นัดเหย้า ระหว่างโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ และอาจสามารถวิทยา ที่สนามกีฬาโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ โดยมี ดร.อัมพร กุลาเพ็ญ ผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นายจักรวาล เจริญทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน เข้าร่วมชมการแข่งขันในครั้งนี้

***ดร.อดุลย์ศักดิ์ บุญอเนก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 กล่าวว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 ร้อยเอ็ด ได้เริ่มโครงการจัดการแข่งขันฟุตบอล ลีกคัพ ครั้ง ที่ 1/2563 เดือนตุลาคม โดยมีเป้าหมายคือ ให้นักเรียนมีโอกาสได้ซ้อมกีฬาฟุตบอลทุกวัน เพื่อสุขภาพที่ดี  โดยสามารถต่อยอดความฝันไปเป็นนักกีฬาทีมชาติได้ในอนาคต รวมถึงสามารถที่จะพัฒนาและสร้างประสบการณ์ที่มีคุณค่าให้แก่ตนเองในด้านของการเล่นกีฬาฟุตบอลต่อไป

***สำหรับการแข่งขันกีฬาฟุตบอล มัธยมศึกษา ลีก นัดเหย้า ระหว่าง โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ และอาจสามารถวิทยา ผลการแข่งขัน โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ ชนะด้วย ประตู 9-0 ประตู