สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ฯ จัดการ เส้นทางภาคใต้ระยะทาง 1,275.05 กิโลเมตร

***พัทลุง..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อสายวันที่ 8 ก.ค. พล.อ.เดชา  เหมกระศรี  นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย และนายอภิชาต  สาราบรรณ์  หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพัทลุง  ได้ร่วมกันประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพรเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมรายกุมารี  รายการ “ The  Princess  Maha  Chakri  Sirindhorn’s Cup Tour  of Thailand 2021 “ เส้นทางภาคใต้  ที่ห้องประชุมทองอินทรา  โรงแรมชัยคณาธานี  อ.เมืองพัทลุง

***โดยทัวร์ชายจะจัดการแข่งขันในระหว่างวันที่ 16 – 21 ก.ย.64  และทัวร์หญิง  จะจัดการแข่งขันในระหว่างวันที่  23 – 25 ก.ยง64  ใช้เส้นทางเริ่มต้นจากจังหวัดสงขลา – พัทลุง –  นครศรีธรรมราช – ตรัง – สตูล – ปัตตานี  รวมระยะทาง  1,275.05  กม.การจัดการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ “ ทัวร์ ออฟ ไทยแลนด์  2021 “ ประจำปี  2564 (ระบบปิด ไม่มีผู้ชม )  ในครั้งนี้  ทางสมาคมฯได้จัดทำคู่มือจัดการแข่งขันพร้อมมาตรการป้องกันอย่างเข้มข้น  โดยได้ผ่านการพิจารณาของ  ศบค.ชุดใหญ่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

***อย่างไรก็ตามจากการจัดแข่งขันจักรยานทางไกล“ ทัวร์ ออฟ ไทยแลนด์  2020 “ และจักรยานทางไกลสตรีนานาชาติ “ วีแมนต์ ทัวร์ ออฟ ไทยแลนด์  2020 “ เส้นทางภาคใต้ในระหว่างวันที่  6 – 16  ต.ค.63  นั้น  ได้รับการประเมินการแข่งขันจากสหพันธ์จักยานนานาชาติ (ยูซีไอ) ระดับดีเยี่ยมในทุกหัวข้อ

***สำหรับการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ “ ทัวร์ ออฟ ไทยแลนด์  2021 “ ประจำปี 2564  ของทัวร์ชายในครั้งนี้จะแบ่งเส้นทางการแข่งขันออกเป็น  6  สเตจ โดยสเตจที่  1 – สเตจที่  6 จะใช้เส้นทางจากหน้าสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่  จ.สงขลา  และผ่านเส้นทางของจังหวัดต่างๆ และเข้าเส้นชัยหน้าพระพุทธมงคลมหาราช  ณ ยอดเขาคอหงส์  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา  รวมระยะทางทั้งสิ้น  984.55  กม.

***ส่วนทีมหญิงจะแบ่งเส้นทางการแข่งขันออกเป็น  3  สเตจ  โดยสเตจที่  1 – สเตจที่  3  จะใช้เส้นทางจากหน้าสวนสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่  จ.สงขลา  และผ่านเส้นทางของจังหวัดต่างๆ และเข้าเส้นชัยหน้าสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ (เขาคอหงส์)  รวมระยะทางทั้งสิ้น  290.50  กม.ในการแข่งขันทีมชายในครั้งนี้มีทีมจักรยานทั้งในและต่างประเทศสมัครเข้าร่วมการแข่งขันแล้ว  15  ทีม  ส่วนทีมหญิงมีทีมจักรยานทั้งในและต่างประเทศสมัครเข้าร่วมการแข่งขันแล้ว  14  ทีม  โดยทางสมาคมฯใด้เตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันในด้านต่างๆไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว