นายก อบจ.นครศรีธรรมราชเปิดแข่งขันบาสเก็ตบอลชิงแชมป์ภาคใต้3คูณ3 ครั้งที่2

*****นครศรีรรมราช..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เช้าวันที่ 23 เม.ย65 นางกนกพร   เดชเดโช นายก อบจ.นครศรีธรรมราช ประธานในพิธีเปิดการแข่งขันบาสเก็ตบอล3*3 ชิงแชมป์ภาคใต้ ครั้งที่ 2ระหว่างวันที่ 23-24เม.ย.65 ที่สนามยิมเนเซี่ยม ร.ร.กัลยาณีศรีธรรมราช  มีนายไสว เขียวจันทร์ ผู้เชี่ยวชาญฯประจำ อบจ.,นายยุทธการ   รัตนมาศ รองนายก อบจ.,และคณะผู้บริหารอบจ.ร่วมพิธี

*****นายสง่า นาวารัตน์ ผอ.ร.ร.กัลยาณีศรีธรรมราช ในฐานะประธานจัดการแข่งขัน กล่าวรายงานว่า การกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมบาสเก็ตบอลแห่งประเทศไทย อบจ.นครศรีธรรมราช สมคมกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ชมรมบาสเก็ตบอลนครศรีธรรมราชและ อบจ.นครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันบาสเก็ตบอล3*3 ชิงแชมป์ภาคใต้ ครั้งที่ 2 ประจำปี2565 ระหว่างวันที่ 23-24 เมษายน2565 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนรักการออกกำลังกาย เพื่อส่งเสริมกีฬาบาสเก็ตบอลให้ดำเนินการไปอย่างมีเป้าหมาย มีการฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง อันจะเป็นการพัฒนานักกีฬารุ่นใหม่ๆอยู่เสมอและเพื่อให้นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปได้รู้จักกฎ กติกาในกีฬาบาสเก็ตบอล3คน และพัฒนาไปสู่ระดับสากลซึ่งการแข่งขันครั้งนี้มีทีมเข้าร่วมการแข่งขันคึกคักจำนวน98ทีมนักกีฬา ผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่ทีม จำนวน450คน จัดการแข่งขันทั่งหมด8รุ่นด้วยกัน.