อบต.ดินแดง อ.ไพรบึงเปิดสนามหญ้าเทียมมูลค่ากว่า 2 ล้านบาท จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดประลองสนามทันที

*****ศรีสะเกษ..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายบุญญาฤทธิ์ เยี่ยมยอด นายอำเภอไพรบึง เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2565 ซึ่ง อบต.ดินแดงจัดขึ้น ที่สนามหน้าที่ทำการ อบต.ดินแดง อ.ไพรบึง เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สร้างความรักความสามัคคี มีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารส่วนท้องถิ่นร่วมเป็นเกียรติในพิธี โดยมี ร.ต.อ.ปธิวัฒน์ พลเหลา นายก อบต.ดินแดง พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ โอกาสนี้ นายอำเภอไพรบึงได้เป็นประธานเปิดสนามฟุตบอลหญ้าเทียมของ อบต.ดินแดงซึ่งจัดสร้างด้วยงบประมาณ 2,220,000 บาทและใช้ในการแข่งขันกีฬาฟุตบอลครั้งนี้เป็นครั้งแรกด้วย

*****ร.ต.อ. ปธิวัฒน์ พลเหลา นายก อบต.ดินแดง กล่าวว่า เนื่องจากปัจจุบันนี้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดถือว่าอยู่ในระดับรุนแรง เป็นปัญหาต่อสังคม และจังหวัดศรีสะเกษก็ได้บรรจุการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระของจังหวัด อบต.ดินแดงจึงได้ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดขึ้น โดยมีการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชาย และฟุตบอลหญิงขึ้น ระหว่างวันที่ 27-29 เม.ย. 65  

*****ทั้งนี้ การจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนเห็นความสำคัญของการเล่นกีฬา ออกกำลังกายเป็นประจำ  เพื่อให้เยาวชน และประชาชน มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง ให้ทุกคนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลจากยาเสพติด ให้ทุกคนมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ซนะ รู้อภัย สร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะให้เกิดความสงบสุขในตำบลต่อไป” ร.ต.อ.ปธิวัฒน์ กล่าว.

ณัฐธรชนม์  สิริโชติสกุล /รายงาน