ท่องเที่ยวและกีฬาระยอง จับมือสภาอุตสาหกรรมระยอง และสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวระยอง จัดแข่งขันกีฬากระดานโต้คลื่น”Rayong Long Jam 2022″กระตุ้นท่องเที่ยว

*****ระยอง..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผวจ.ระยอง เปิดการจัดการแข่งขันกีฬากระดานโต้คลื่น”Rayong Long Jam 2022″ จัดขึ้นโดยสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง จับมือสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง และสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดระยอง มีนักกีฬากระดานโต้คลื่นทั้งชายและหญิง เข้าร่วมการแข่งขันจำนวนมากชายหาดอ่าวไข่ ต.กร่ำ อ.แกลงเมื่อวันที่ 18 มิ.ย.65

*****โดยมีน.ส.กานต์จรัส เอียดทองใส นายอำเภอแกลง นายเสริมศักดิ์ วงศ์วิเศษ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง น.ส.จุฑารัตน์ ขาวคม ผู้แทนสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง นางสุวรรณา โดตี้ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดระยอง นายไพโรจน์ ปิติพันธรัตน์ นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดระยอง น.ส.สุวรรณา ศรุติลาวัณย์ รอง ผอ.ททท.สำนักงานระยอง ว่าที่ พ.ต.ท.จิระเกียรติ เทียนชัย สารวัตรสถานีตำรวจท่องเที่ยวระยอง จ่าเอกหิรัณย์เศรษฐ วงษ์บำหรุ ปลัดเทศบาลตำบลสุนทรภู่  ในงานยังมีการร่วมเก็บขยะชายหาด กระตุ้นเตือนให้นักกีฬา นักท่องเที่ยว และผู้ประกอบการฯ ได้ช่วยกันรักษาความสะอาดชายหาดอย่างสม่ำเสมอด้วย

*****น.ส.กานต์จรัส เอียดทองใส นายอำเภอแกลง นายเสริมศักดิ์ วงศ์วิเศษ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง น.ส.จุฑารัตน์ ขาวคม ผู้แทนสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง นางสุวรรณา โดตี้ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดระยอง นายไพโรจน์ ปิติพันธรัตน์ นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดระยอง น.ส.สุวรรณา ศรุติลาวัณย์ รอง ผอ.ททท.สำนักงานระยอง ว่าที่ พ.ต.ท.จิระเกียรติ เทียนชัย สารวัตรสถานีตำรวจท่องเที่ยวระยอง จ่าเอกหิรัณย์เศรษฐ วงษ์บำหรุ ปลัดเทศบาลตำบลสุนทรภู่

***** ทั้งนี้การแข่งขันดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในพื้นที่จังหวัดระยอง ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดระยอง ให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ ตลอดจนช่วยสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการภาคการท่องเที่ยวภายหลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19