พังงาจัดกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 สร้างความตระหนักให้ประชาชน ดูแลป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง

*****พังงา..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  นายเอกรัฐ  หลีเส็น ผวจ.พังงา เปิดโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ โดยมีนาวาตรีหญิงโนสมา  หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา นายวิทยา  เรืองโกวิท นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา หัวหน้าส่วนราชการ และภาคเอกชน เข้าร่วมในพิธีเปิด  ณ บริเวณลานที่นี่พังงา สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดพังงา  ทั้งนี้เพื่อกระตุ้นให้ประชาชน หันมาสนใจการออกกำลังกาย ป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับหนึ่งในเพศหญิงและอันดับสามในเพศชาย นอกจากนั้น โรคนี้ยังมีอัตราความพิการสูงและยังมีผลทำให้ความจำเสื่อมในภายหลังอีกด้ว

*****สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่ทรงเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนชาวไทยในการรักษาสุขภาพ และการออกกำลังกาย โดยมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ  ส่งเสริมให้มีกิจกรรมป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายการรักษาและลดภาระของปัญหาโรคเรื้อรัง โดยให้ประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย มีโอกาสออกกำลังกายอย่างง่าย ๆ เช่น การเดิน วิ่ง หรือปั่นจักรยาน ซึ่งถ้าทำเป็นประจำ จะทำให้มีสุขภาพดีห่างไกลโรค