update newsกีฬาข่าวเด่น

ภาครัฐ เอกชน ในจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมบูรณาการจัดการแข่งขันวิ่ง Kalasin21 ประจำปี 2566 มุ่งให้เด็ก เยาวชน ประชาชน ออกกำลังกาย ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา

*****กาฬสินธุ์..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายศุภศิษย์  กอเจริญยศ ผวจ.กาฬสินธุ์  นายฉัตร์ชัยย์  วิรุฬห์วรวุฒิ  ประธานหอการค้า จ.กาฬสินธุ์ พล.ต.ต.สุวรรณ์ เชี่ยวนาวินธวัช ผบก.ภ.จว.กาฬสินธุ์  นพ.วิทยา  วัฒนเรืองโกวิท  นายแพทย์สาธารณสุข จ.กาฬสินธุ์  นางเฉลิมขวัญ  หล่อตระกูล  นายก อบจ.กาฬสินธุ์  นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ และ ดร.กตัญญู แก้วหานาม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมกันแถลงข่าวการจัดโครงการแข่งขันวิ่งประเภทถนน Kalasin 21 ประจำปี 2566 โดยมีส่วนราชการ ภาคเอกชน เยาวชน ประชาชน สื่อมวลชน ร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง

*****นายศุภศิษย์  กอเจริญยศ ผวจ.กาฬสินธุ์  กล่าวว่า จ.กาฬสินธุ์ เป็นเมือง “3 รวย 3 ใจ” ซึ่งการจัดกิจกรรมวิ่ง Kalasin 21 เป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ใน จ.กาฬสินธุ์ กับภาคเอกชน คือหอการค้า จ.กาฬสินธุ์ กลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC จ.กาฬสินธุ์  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป ได้ร่วมกันออกกำลังกาย มีสุขภาพที่ดีและเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันโรค สอดคล้องกับการเป็นผู้ที่มีความรวยสุขภาพ  อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของ จ.กาฬสินธุ์ โดยกำหนดเส้นทางวิ่งบนถนนหลายสายรอบเมือง และผ่าใจกลางเมืองกาฬสินธุ์   2 ระยะคือ 21 กม. และ 5 กม.

*****ด้านนายฉัตร์ชัยย์  วิรุฬห์วรวุฒิ  ประธานหอการค้า จ.กาฬสินธุ์  กล่าวว่า หอการค้า จ.กาฬสินธุ์ และกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC ได้วางแนวทางการพัฒนา จ.กาฬสินธุ์ ไปสู่การกระจายรายได้สู่ชุมชน เพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้านเศรษฐกิจสำหรับเมืองรอง และพร้อมก้าวไปสู่การพัฒนาเป็นเมืองหลักแห่งการท่องเที่ยวและกีฬาในอนาคต สำหรับงานวิ่ง Kalasin 21 นักวิ่งที่เข้าร่วมในกิจกรรมจะได้ชมเมืองกาฬสินธุ์ ผ่านแหล่งท่องเที่ยว ร้านค้า สินค้า OTOP มากมาย มาวิ่งที่กาฬสินธุ์ ที่เดียวครบครัน  ทั้งนี้ นอกจากนักท่องเที่ยวที่มาร่วมการแข่งขันแล้ว  ยังสามารถเดินทางไปท่องเที่ยว ตามแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญมากมาย

*****นางเฉลิมขวัญ  หล่อตระกูล  นายก อบจ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า หลังจากสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย และเข้าสู่ภาวะปกติ  อบจ.กาฬสินธุ์ ก็พร้อมสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว การกีฬา เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และสร้างรายได้ให้ชุมชน อย่างเช่นการจัดการแข่งขันวิ่ง Kalasin21 ในครั้งนี้ จึงขอเชิญขวนผู้รักษ์สุขภาพ ร่วมกิจกรรมวิ่งในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน ในวันที่ 11 มิถุนายน 2566 ที่มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อย่างไรก็ตาม หลังจากนายศุภศิษย์  กอเจริญยศ ผวจ.กาฬสินธุ์  และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแถลงข่าวแล้ว ได้ร่วมกันวิ่งเพื่อสุขภาพ ไปตามถนนโดยรอบสวนสาธารณะกุดน้ำกิน เพื่อเป็นสัญลักษณ์และเชิญชวนผู้รักษ์สุขภาพ ร่วมในกิจกรรมวิ่ง Kalasin 21 อีกด้วย

สมบูรณ์ นาสาทร/รายงาน