8 ธันวาคม 2023
Latest:
update newsกีฬาข่าวเด่น

นายอำเภอวานรนิวาส ประธานกิจกรรมวิ่งและเดินปิดเจ้าสนามพญาวานรปีที่ 14

*****สกลนคร..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสุขสันติ วิเวก นายอำเภอวานรนิวาส ประธานกิจกรรมวิ่งและเดินปิดเจ้าสนามพญาวานรปีที่ 14 โดยมีนายวิรัตน์จำปาวัน สาธารณสุขอำเภอวานรนิวาส อำนวยการจัดงานมีส่วนราชการ/อปท./ผอ.รพ.สต./กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/สมาชิกชมรมวิ่งพญาวานร/ประชาชน/ครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมประมาณ 200 คน ที่หอประชุมอำเภอวานรนิวาส ตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

มังกร แสนโสดา / อ๊อด บริสุทธิ์/รายงาน