กลุ่มสตรีกำแพงเพชรบริจาคเงินช่วยกู้ภัยสว่าง

***กำแพงเพชร…ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่15 ก.พ. ที่มูลนิธิสว่างกำแพงเพชรธรรมสถาน ต.ในเมือง อ.เมืองกำแพงเพชร กลุ่มสตรีกำแพงเพชร นำโดยนางรัชนี อัศวสุธีรกุล นำเงินสด 66,500 บาท มอบให้กับคณะกรรมการมูลนิธิสว่างกำแพงเพชรธรรมสถาน โดยนายเกียรติชัย จงมีความสุข รักษาการประธานมูลนิธิสว่างกำแพงเพชรธรรมสถาน และคณะกรรมการมูลนิธิฯพร้อมด้วยอาสาสมัครกู้ภัยฯ เป็นตัวแทนในการรับมอบ เพื่อให้ทางมูลนิธิฯ นำไปจัดซื้อเครื่องอุปกรณ์ตัดถ่าง ไว้สำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยอุบัติเหตุจากรถยนต์ และเหตุต่างๆที่จำเป็นจะต้องใช้อุปกรณ์ตัดถ่างในการช่วยเหลือนำผู้ประสบเหตุหรือผู้บาดเจ็บออกมา

***ทั้งนี้กลุ่มสตรีกำแพงเพชร ได้เห็นการทำงานของเจ้าหน้าที่กู้ภัยในการเกิดอุบัติเหตุในแต่ละครั้งที่ผ่านมา ว่ามีความตั้งใจจริงที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยมาโดยตลอด แต่ยังขาดแคลนอุปกรณ์เครื่องมือสำหรับการช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บที่ติดอยู่ภายในรถยนต์ที่เกิดอุบัติเหตุ หรือแม่กระทั่งเหตุการณ์ต่างๆที่ต้องนำผู้ประสบเหตุหรือผู้บาดเจ็บออกมา จึงได้ร่วมกันมอบเงินสดจำนวนดังกล่าวมอบให้เพื่อให้ใช้ประโยชน์ในการช่วยชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน

***สำหรับการสนับสนุนด้านอุปกรณ์ที่มีความจำเป็นอย่างสูง สำหรับการช่วยเหลือผู้ได้รับอุบัติเหตุ และบาดเจ็บติดอยู่ภายในรถ และไม่มีเครื่องมือช่วยเหลืองัดร่างของคนเจ็บออกมาได้นั้น หากมีการจัดซื้อเพิ่มเติมจากที่มีอยู่ จะสามารถนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ และนำส่งรักษาโรงพยาบาลได้เร็วขึ้น ความเสี่ยงต่อการเสียชีวิก็จะลดน้อยลงไปด้วย

***ขณะที่อุปกรณ์ตัดถ่างนั้นถือเป็นสิ่งสำคัญ ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร และพื้นที่ใกล้เคียง ทั้งในช่วงวันปกติและช่วงเทศกาล มักมีอุบัติเหตุทางถนนเกิดขึ้นบ่อยครั้งและบางครั้งอาจมีเหตุใหญ่ซ้ำซ้อนกัน หากอุปกรณ์ตัดถ่างไม่เพียงพอ ก็จะไม่สามารถช่วยเหลือผู้ประสบเหตุในแต่ละครั้งได้ทันท่วงที อาจทำให้แต่ละครั้งนั้นอาจเสี่ยงต่อการเสียชีวิตของผู้ประสบเหตุหรือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บได้ ดังนั้นอุปกรณ์ตัด-ถ่างจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง