update newsข่าวเกษตรข่าวเด่นเศรษฐกิจ

วธ.อุตรดิตถ์เปิด“ตลาดวิถีชุมชน คนทุ่งยั้ง”

อุตรดิตถ์..0นายสุรพันธ์ เจริญทรัพย์ วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดงาน “ตลาดวิถีชุมชน คนทุ่งยั้ง บวร On Tour ชุมชนคุณธรรมวัดพระบรมธาตุ” เมื่อวันที่ 9 ต.ค.ที่บริเวณรอบวิหารพระประธานเฒ่า วัดพระบรมธาตุ ตำบลทุ่งยั้ง อ.ลับแล

ตามโครงการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมตามรอยศาสตร์พระราชาเพื่อชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน (บวร On Tour) ของชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ระยะที่ 4 ชุมชนคุณธรรมวัดพระบรมธาตุ 

นายสุรพันธ์  กล่าวว่า เพื่อพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม สร้างรายได้และสร้างความสุขให้กับคนในชุมชนโดยมีกิจกรรมในงาน ประกอบด้วย การสาธิตภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม การแสดงศิลปวัฒนธรรม

อีกทั้งยังมีการจำหน่ายอาหารพื้นถิ่น ผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน สร้างรายได้และสร้างความสุขให้คนในชุมชนโดยทั่วกัน ซึ่งในช่วงแรกกำหนดจัด วันที่  9-10 ตุลาคม 63 และกำหนดจะจัดทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ที่สองของเดือนทุกเดือน