นายแพทย์ สสจ.แถลงยอดสะสม 169 ราย

***ร้อยเอ็ด…ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ช่วงเช้าวันที่ 3 พ.ค. น.พ.ปิติ ทั้งไพศาล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด แถลงว่า วันนี้จังหวัดร้อยเอ็ด มีผู้ติดเชื้อรักษาหายกลับบ้านได้จำนวน 3 ราย(ยอดรักษาหายสะสม 43 ราย) พร้อมส่งตัวกลับชุมชนเพื่อกักตัวต่อที่บ้านอีก 14 วัน ส่วน ผู้ติดเชื้อรายใหม่พบเพิ่มขึ้นจำนวน 3 ราย ยอดสะสมรวม 169 ราย  ดังนี้ อำเภอหนองฮี 1 ราย

ผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมรายที่ 167 (รายที่ 1 ของวันนี้ เพศชาย อายุ 22 ปี ตรวจพบเชื้อที่ รพ.ยโสธร ประวัติเสี่ยงไปร่วมงานที่มีการ ชุมนุมคนจำนวนมาก

***อำเภอธวัชบุรี 1 ราย ผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมรายที่ 168 (รายที่ 2 ของวันนี้ เพศชาย อายุ 31 ปี ประวัติเสี่ยงสัมผัสผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมรายที่ 97 ของ จ.ร้อยเอ็ด อำเภออาจสามารถ 1 ราย ผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมรายที่ 169 (รายที่ 3 ของวันนี้ เพหญิง อายุย 24 ปี ประวัติเสี่ยงสัมผัสผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมรายที่ 166 ของ จ.ร้อยเอ็ด

***ผู้ติดเชื้อฯ ทุกราย จะถูกส่งเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ส่วนรายละเอียดประวัติเสี่ยงของ ผู้ติดเชื้อทั้ง 2 รายจะแจ้ง ใน Time Line ให้ทราบต่อไป เพื่อเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ขอให้พี่น้องประชาชนปฏิบัติตามมาตรการเกี่ยวกับการ เดินทางเข้าออกพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ดังนี้ ให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด งดหรือซะลอการเดินทางในช่วงเวลานี้โดยไม่มี เหตุจำเป็น

***โดยเฉพาะให้หลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าไปในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 6 จังหวัด ได้แก่พื้นที่ กรุงเทพมหานคร ชลบุรี เชียงใหม่ นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปรากร ส่วนผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 6 จังหวัด เข้ามา ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนา หรือพำนักในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด

***เมื่อถึงพื้นที่ปลายทาง หมู่บ้าน ขุมชน หรือ สถานที่อื่นใด จะต้องรายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ภายใน 24 ชั่วโมง และต้องกักตัว ตามคำแนะนำของพนักงานเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งขอให้ท่านสแกน (QR code ลงทะเบียนเข้าพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ที่ สถานีขนส่งโดยสารจังหวัดร้อยเอ็ด ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด หรือ ณ โรงแรมที่พักอาศัย หรือในชุมชนของท่าน และปฏิบัติตาม คำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันมีให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด

คมกฤช พวงศรีเคน/ รายงาน