บทความพิเศษ

 

***นั่งดูข่าวสารระหว่างประเทศเกิดโรคระบาดในสัตว์..

***จนไม่สามารถควบคุมได้เจ้าหน้าใช้รถแบ็คโฮขุดหลุมฝั่งซากสัตว์เพื่อกำจัดเชื้อโรคร้ายทันที

***ขณะเดี่ยวกันโรคโควิด19 ก่อเกิดระบาดขึ้นที่ต่างประเทศก่อนจะลุกลามมายังประเทศไทย

***โดยเฉพาะเมืองอู๋ฮั่นประเทศจีน ต้นทางของโรคโควิด19 ทุกคนได้ชมข่าวกันมาแล้วว่ามันเป็นอย่างไร ซึ่งขณะนี้รัฐบาลจีนก่อสามารถเอาชนะและยับยังโควิดได้แล้ว  ด้วย”วัคซีน”

***ตอนทำฟาร์มหมู ในระหว่างเลี้ยงหมูแต่ละรุ่น ปรากฏว่าหมูบางรุ่นที่กำลังเลี้ยงติดไวรัสมาด้วย

*** และเมื่อหมูติดไวรัสจะแพร่เชื้อโรคอย่างรวดเร็วและเร็วมากๆ และไวรัสจะขึ้นสมองหมู หมูจะตายทันที แค่ภายในเวลาสิบนาทีหมูจะตายเป็นสิบๆตัว และจะตายไปจนหมดเล้าหากเจ้าของฟาร์มไม่แก้ปัญหาและรักษาได้ทันควัน

***แต่วิธีดีที่สุดคือ “วัคซีน “ ต้องระดมหมอและคนงานมารุมกันฉีด”วัคซีน”แบบปูพรหมคือ ฉีดวัคซีนให้กับหมูทุกตัว ผลปรากฏว่าหมูที่ได้รับ  วัคซีนก่อรอดตาย

***จากการสังเกตเห็นขณะที่หมอกำลังฉีดวัคซีนหมูบ้างตัวที่เชื้อไวรัสขึ้นสมองนอนแน่นิ่งแต่ยังมีลมหายใจ เมื่อได้รับวัคซีนแล้วประมาณ10-20 นาที

***หมูตัวนั้นก่อลุกขึ้นเดิน และสามารถเลี้ยงรอดจนโต “มหัศจรรย์แห่งวัคซีน” โดยแท้จริง

*** การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ในขณะเข้าฉีดวัคซีนหมู เจ้าหน้าที่ต้อง เปลี่ยนเสื้อผ้าเครื่องแต่งตัว แต่งตัวแบบหมอที่รักษาคนไข้โรคโควิด แล้วเข้าห้องอบน้ำยาฆ่าเชื้อก่อนเข้าเล้าหมู

***เมื่อเสร็จงายฉีดยาแล้ว  ออกจากเล้าหมูก่อต้องอบยาฆ่าเชื้อโรคและอาบน้ำทันที โดยเจ้าหน้าที่ทั้งหมดที่เข้าร่วมฉีดวัคซีนครั้งนี้ต้องงดเข้าฟาร์มหมูอีก 5 วันเพื่อกักกันโรค เช่นเดี่ยวกับผู้สัมผัสเชื้อโควิดเลย

 ***ความแตกต่างกันตรงกันที่ความเป็นมนุษย์และเป็นสัตว์เดรัจฉานเท่านั้น แต่ชีวิตไม่แตกต่างกันเลย มีลมหายใจ มีชีวิตเช่นกัน

 ***ลอกคิดดูว่าขณะนี้จะฉีด”วัคซีน”ป้องกันโควิดดีหรือไม่  ถ้าหากไม่มีหนทางอื่นที่ดีกว่า”วัคซีน” จนกว่าจะมียารักษา

โดย..อดีตเสี่ยฟาร์มหมู