4 ตุลาคม 2023
Latest:
update newsข่าวพระราชสำนักข่าวเด่น

ลงพื้นที่ประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ

สกลนคร..0 เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 27 ต.ค. พล.อ.ต.สุขสรรค์ ศรีถาวร นายทหารปฏิบัติการพิเศษ สำนักงานนายทหารปฏิบัติการพิเศษในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  พร้อมด้วยคณะส่วนหน้า ลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าการเตรียมสถานที่ตามกำหนดการได้แก่ ห้องรับรอง แปลงเกษตรปลูกพืชผักสวนครัว แปลงคราม แปลงหม่อนไหม การวางผังออกแบบพื้นที่รับเสด็จฯ และประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

โดยมี นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผวจ.สกลนคร พร้อมด้วย พล.ต.ประสิทธิ์ ทิศาวงศ์  ผู้บัญชาการมณฑลที่ 29 นายพิสิษฐ์ แร่ทอง ปลัดจังหวัดสกลนคร  น.สงจิราภรณ์ เบิกบานดี นายอำเภอวานรนิวาส จ.สกลนคร นายนวรัตน์ วงศ์ปิ่นเพ็ชร์ นายอำเภอบ้านม่วง  กองทัพภาคที่ 2 หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด1 หน่วยงานทางทหารระดับจังหวัด  หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ/อปท./ผู้บริหารสถานศึกษา/กำนัน ร่วมต้อนรับและประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ ณ โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร ตำบลกุดเรือคำ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร