นายอำเภอลับแล จัดกิจกรรม “วิ่ง ปั่น ปันสุข ” เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้ยากไร้และมอบถุงยังชีพ

*****อุตรดิตถ์..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายปรัชญา เสริฐลือชา นายอำเภอลับแล ประธานกิจกรรมวิ่ง ปั่น ปันสุข เพื่อผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่อำเภอลับแล โดยการปั่นจักรยานเพื่อไปเยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมมอบถุงยังชีพให้แก่ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่อำเภอลับแล จำนวน 5 ราย ดังนี้  นายสนั่น รัตนศักดิ์ ตำบลศรีพนมมาศ อำเภอลับแล นายบุญเสริม บุญกำหนด บ้านเลขที่ 393  ตำบลศรีพนมมาศ อำเภอลับแลนางสาวน้อย จุติ บ้านเลขที่ 455  ตำบลศรีพนมมาศ อำเภอลับแลนางสาวจำลอง เพ็ชรวารี บ้านเลขที่ 598 ตำบลศรีพนมมาศ อำเภอลับแลนายวัน อินทิพย์ บ้านเลขที่ 598 ตำบลศรีพนมมาศ  อำเภอลับแล

*****โดยมี นางจินดารัตน์ เสริฐลือชา นายกกิ่งกาชาดอำเภอลับแล/กรรมการแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุตรดิตถ์ ปลัดอำเภอ เสมียนตราอำเภอ ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ คณะกรรมการ/สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอลับแล  ร่วมกิจกรรมในการปั่นครั้งนี้ด้วย

ประสิทธิ์  ผึ้งสุข/รายงาน