พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผู้ช่วยผบ.ตร.ตรวจเยี่ยมเครือข่ายประชาชนป้องกันอาชญากรรม ในพื้นที่จ.สุโขทัย

*****สุโขทัย..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.ต.ท.ประจวบ  วงศ์สุข  ผช.ผบ.ตร.(ปป.3) พร้อมคณะ เดินทางร่วมประชุมและสรุปผลการดำเนินการโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล  เพื่อสนับสนุนการป้องกันอาชญากรรมตามนโยบายขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน(Stronger Together) ห้องประชุมกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัยเมื่อเวลา 11.30น.วันที่14มิ.ย.65 โดยมี พล.ต.ต.พยูห์ ธนะศรีสืบวงศ์ รองผบช.ภาค6,พล.ต.ต.อมรศักดิ์ เกษมก์สิริ ผบก.ภ.จว.สุโขทัย พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัดให้การต้อนรับและบรรยายสรุป

*****พล.ต.ท.ประจวบ  กล่าวว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยพล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. และ พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์ รองผบ.ตร.รับผิดชอบงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม  ได้นำนโยบายของรัฐบาลกำหนดเป็นยุทธศาสตร์สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อร่วมกันสร้างชุมชน และสังคมทั่วทั้งประเทศ ให้เกิดความสุข สงบเรียบร้อย ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้ ส่งเสริม รักษา ต่อยอดทางวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว ซึ่งในปีงบประมาณ 2565 กำหนดให้สถานีตำรวจทุกแห่งสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยการคัดเลือกประชาชนที่มีบทบาทในชุมชนสังคม เพื่อสะท้อนปัญหา ความต้องการ และความเดือดร้อนอย่างไรบ้าง เพื่อนำมาแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบร่วมกับ ภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ทั้งในระดับอำเภอ และระดับจังหวัด

*****ขณะเดียวกัน พล.ต.ท.ประจวบ  และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนที่อาคารเอนกประสงค์ ชุมชนวังหิน หมู่ที่ 1 ต.ปากแคว อ.เมืองสุโขทัย พร้อมมอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ทั้งนี้ ตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัยได้จัดอบรมตามโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล เพื่อสนับสนุนการป้องกันอาชญากรรม ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) โดยมีข้าราชการตำรวจ และประชาชนหลายสาขาอาชีพ ครอบคลุมทุกเพศ ทุกวัย มีความรู้ในการใช้สื่อโซเซียล และมีจิตอาสาเพื่อส่วนรวม และเป็นที่ยอมรับของชุมชน เข้าร่วมการอบรม จำนวน 750 คน รวมทั้ง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจข้าราชการตำรวจในสังกัด และติดตามการดำเนินการ อย่างต่อเนื่อ