รอง ผบก.ภ.จว.สตูล ประธานเปิดโครงการอบรมเครือข่ายเด็กและเยาวชนก่อการดีถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิม12สิงหา

*****สตูล..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 16 ส.ค.65 พ.ต.อ.พสิษฐ์  ศานติปรัชญา รอง ผบก.ภ.จว.สตูล ประธานเปิดโครงการอบรมเครือข่ายเด็กและเยาวชนก่อการดี ที่ห้องประชุมกาหลง วิทยาลัยชุมชน จ.สตูล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง12 สิงหาคม พุทธศักราช  2565 เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดย มีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม150 คน

*****สืบเนื่องจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีนโยบายกับทุกหน่วย ทั่วประเทศ ในการจัดทำโครงการอบรมเครือข่ายเด็กและเยาวชนก่อการสำหรับกิจกรรมจัด อบรมให้ความรู้ ความเข้าใจสภาพปัญหา สาเหตุผลกระทบของอุบัติเหตุจราจ รวมถึงกฎหมาย ความปลอดภัย ในการใช้รถใช้ถนน การสร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคม  โดยหลังจากอบรมไปแล้ว จะไปทำหน้าที่ เป็นอาสาสมัคร  จิตอาสาในด้านต่างๆ และร่วมกันเป็นเครือข่ายเยาวชนก่อการดี เพื่อทำประโยชน์ให้กับชุมชน ในพื้นที่ตัวเองต่อไป หลังจากเสร็จสิ้นการฝึกอบรม ผู้เข้ารับ  การอบรม จะได้ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาบริเวณริมถนนยนตรการกำธร ตั้งแต่หน้าวิทยาลัยชุมชนจนถึงหน้าแขวงทางหลวงสตูลเพื่อเป็นสาธารณะประโยชน์ก่อนจะทำการแยกย้ายกลับภูมิลำเนา

*****พ.ต.อ.พสิษฐ์  กล่าวในโอกาสเปิดพิธีว่า โครงการอบรมเครือข่าย“เด็กและเยาวชนก่อการดี”จำนวน 124 รุ่น รุ่นละ 150 คนรวมทั้งสิ้น 18,600 คน เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยบนท้องถนน  และพัฒนาเป็นเครือข่าย  จิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น ทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ อันเป็นการแสดงออก  ถึงความจงรักภักดี  และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล  หวังว่าการอบรม และทำกิจกรรมจิตอาสาดังกล่าว ผู้ที่เข้ารับการอบรม จะได้รับความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงความปลอดภัย การใช้รถ   ใช้ถนน มีจิตสำนึกเพื่อสังคมส่วนรวม ร่วมกันเป็นเครือข่ายเยาวชนก่อการดี ปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ในการช่วยเหลือสังคมในระดับพื้นที่ ตามเป้าหมายต่อไป