8 ธันวาคม 2023
update newsข่าวเด่นข่าวในประเทศ

เมืองพะเยาประกวดร้องเพลง”นักปกครองท้องที่-แม่บ้าน”ในงานสืบสานประเพณีของดีจังหวัดพะเยา ประจำปี พ.ศ.2566

*****พะเยา..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ โรจนโสทร ผวจ.พะเยา พร้อมด้วยนายบำรุง สังข์ขาว รองผวจ.และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมให้กำลังใจผู้เข้าร่วมการประกวดร้องเพลง”นักปกครองท้องที่-แม่บ้าน”ในงานสืบสานประเพณีของดีจังหวัดพะเยา ประจำปี พ.ศ.2566 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์หลังเทศบาลเมืองพะเยา โดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา เป็นหน่วยงานดำเนินการจัดประกวด มีผู้เข้าร่วมการประกวด จำนวนทั้งสิ้น 18 คน จาก 9 อำเภอ สำหรับคณะกรรมการตัดสินการประกวด มีนายเทวา ปัญญาบุญ รองผู้ว่าราชการจังหว้ดพะเยา เป็นประธานคณะกรรมการ ประกอบด้วย พาณิชย์จังหวัด พัฒนาการจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดพะเยา ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัด และอาจารย์จากโรงเรียนดนตรีรักษ์ดนตรั ผลการชนะประกวดชนะเลิศได้แก่นางนิทรา ปันนวน ผู้ใหญ่บ้านบ้านวังถ้ำ ต.แม่ลาว อ.เชียงค จ.พะเยา

กำศรวญ ยาศรี/รายงาน