6 ธันวาคม 2023
Latest:
update newsข่าวเด่นศาสนา-วัฒนธรรม

วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ จัดการประกวดวาดภาพ ภายใต้แนวคิด “วิถีชีวิตช่อแฮ”

*****แพร่..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พระโกศัยเจติยรักษ์ รองเจ้าคณะ จ.แพร่ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง เผยว่า วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ โดยสิบเอกหญิง กรวรรณ สุมมาตย์  ได้จัดการประกวดวาดภาพ ภายใต้แนวคิด “วิถีชีวิตช่อแฮ” แสดงถึงเรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิตขนบธรรมเนียม ประเพณี ความเชื่อ สถานที่สำคัญ เรื่องราวที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ตำบลป่าแดง-ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เพื่อให้ภาพวาดเล่าเรื่องเล่า

*****โดยวัดพระธาตุช่อแฮได้สนับสนุนการจัดวาดภาพครั้งนี้ จำนวน 119,200 บาท ปรากฏว่ามีผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวด จำนวน 117 ภาพ ในการนี้ได้เชิญคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นผู้ตัดสินผลงาน ณ วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง ได้แก่นายวินัย ปราบริปู  หอศิลป์เมืองน่าน นายสุวิทย์ ใจป้อม  นายกสมาคมขัวศิลปะ นายสุภร พรินทรากุล  ศิลปินอิสระ นายวิทยา สุริยะ  ประธานหอศิลป์เมืองแพร่ และนายนคร บุญญาสัย  เจ้าของสวนศิลปกรรมธารตาดหมอก

*****ผลการประกวดมีดังนี้  รางวัลชนะเลิศ ได้แก่  ผลงาน “ไหว้พระธาตุช่อแฮ แห่ตุงหลวง”  เทคนิค  สีอะคริลิคบนผ้าใบ  โดย  นายสุวิน มักได้  รองชนะเลิศ อันดับ 1 ผลงาน “ฮ่มแก้วถิ่นขวัญ วิถีชีวิตช่อแฮ”  เทคนิค  สีอะคริลิคบนผ้าใบ โดย  นายทศพร ขอนเพ็ชร  รองชนะเลิศ อันดับ 2 ผลงาน “เวียงโกศัย ไหว้สา บูชาพระธาตุช่อแฮ” เทคนิค  สีอะคริลิค บีบสีนูน ติดพลอยเทียม สื่อผสม โดย  นายศิลป์ณภัทร์ กรธนสุขอรุณ

*****รางวัลชมเชย มี 3 รางวัล ได้แก่  ผลงาน “โกศัย ไหว้สา บูชา พระธาตุช่อแฮ” เทคนิค  สีอะคริลิค ทองคำเปลวบนผ้าใบ  โดย  ว่าที่ ร.ต.บันลือฤทธิ์ กันทะวงค์ . ผลงาน “จิตน้อมคารวะ ศรัทธาพระธาตุช่อแฮ” เทคนิค  สีอะคริลิคและประติมากรรมฝุ่นไม้บนผ้าใบ  โดย  นายโสภณ วงษ์จู ผลงาน “วิถีแห่งศรัทธาช่อแฮ” เทคนิค  สีอะคริลิคบนเฟรมผ้าใบรองบนไม้สัก  โดย  นายบรรหาร ประมาณ วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง  จะมอบโล่และเงินรางวัล ดังนี้ ชนะเลิศได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 20,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน. 10,000 บาท และรางวัลชมเชย 3 รางวัลๆ ละ 5,000 บาท ในวันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่