16 กรกฎาคม 2024
Latest:
update newsข่าวเด่นข่าวในประเทศสาธารณสุข

รมว.สาธารณสุข เปิดการประชุมบุคลากรการแพทย์ในเขตสุขภาพที่ 4 เตรียมพร้อมแนวทางการดูแลผู้ป่วยถูกงูพิษกัดและโรคไข้เลือดออกเนื่องจากพบอุบัติการณ์สูงขึ้นในช่วงหน้าฝน

*****นนทบุรี..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สาธารณสุข ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดูแลผู้ป่วยถูกงูพิษกัดและโรคไข้เลือดออก เขตสุขภาพที่ 4 ที่ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จ.นนทบุรี โดยมี นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.ภานุวัฒน์ ปานเกตุ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 นางสาวปาณิสรา กาญจนะจิตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย อายุรแพทย์ ศัลยแพทย์ กุมารแพทย์ แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน เภสัชกร และผู้ที่เกี่ยวข้องในการดูแลผู้ป่วยรวมกว่า 200 คน โดยเขตสุขภาพที่ 4 เตรียมพร้อมแนวทางดูแลผู้ป่วยงูพิษกัดและไข้เลือดออก ซึ่งอุบัติการณ์สูงขึ้นช่วงหน้าฝน

*****นายสมศักดิ์ กล่าวว่า อันตรายจากการถูกงูพิษกัดและโรคไข้เลือดออก ถือเป็นภัยสุขภาพที่สำคัญ เนื่องจากปัจจุบันอยู่ในช่วงฤดูฝน มักจะมีโอกาสถูกสัตว์มีพิษกัดสูง โดยเฉพาะงูพิษ จากข้อมูลของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พบว่า ในปี 2566 มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาพยาบาลจากการถูกงูพิษและสัตว์มีพิษกัดประมาณ 12,000 คน ส่วนการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก พบว่าในปี 2567 มีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปี 2566 ถึง 1.3 เท่า หน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขจึงต้องมีการทบทวนเตรียมความพร้อมกระบวนการดูแลรักษาผู้ป่วยให้มีความชัดเจนและเป็นไปตามมาตรฐาน ตั้งแต่รับผู้ป่วยเข้ามาในโรงพยาบาลจนถึงส่งกลับไปดูแลพักฟื้นต่อที่บ้าน รวมถึงการให้องค์ความรู้ที่ถูกต้องแก่ประชาชนเกี่ยวกับแนวทางการป้องกัน การปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

***** ด้าน นพ.โอภาส กล่าวว่า กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ได้รายงานสถานการณ์ผู้ถูกงูพิษกัด ในปี 2566 ว่า ประเทศไทยพบการตายจากสาเหตุงูกัด จำนวน 26 ราย โดยอยู่ในเขตบริการสุขภาพที่ 4 จำนวน 2 ราย  และมีผู้ถูกงูกัด จำนวน 757 ราย จัดอยู่ในอันดับที่ 7 ของประเทศ ซึ่งผู้ป่วยที่ถูกงูพิษกัดจะมีการเจ็บป่วยที่แตกต่างกันไปตามลักษณะของงูพิษ และหากได้รับพิษที่รุนแรงจนพิการหรือเสียชีวิตจะส่งผลกระทบกับดำรงชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัวอย่างมาก ส่วนสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในปี 2567 ตั้งแต่ 1 มกราคม  – 19 มิถุนายน 2567 มีผู้ป่วยไข้เลือดออกสะสม 36,898 ราย เสียชีวิต  36 ราย เฉพาะเขตสุขภาพที่ 4 มีผู้ป่วยสะสม 2,820 รายเสียชีวิต 8 ราย ซึ่งการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดูแลผู้ป่วยถูกงูพิษกัดและโรคไข้เลือดออกในครั้งนี้ บุคลากรจะได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ทบทวนองค์ความรู้และแนวทางการดูแลผู้ป่วยที่เป็นมาตรฐาน โดยวิทยากรจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และกรมการแพทย์ รวมถึงสามารถขยายผลไปยังเขตสุขภาพอื่นๆ เพื่อให้ประชาชนเกิดความปลอดภัย ช่วยลดการเจ็บป่วยและเสียชีวิตลงได้