16 กรกฎาคม 2024
Latest:
update newsข่าวเด่นข่าวในประเทศสาธารณสุข

จัดโครงการมีการบรรยายให้ความรู้ในเรื่องการออกกำลังกายความอันตรายของโรคเบาหวานการตรวจเท้าการแช่เท้าการดูแลเท้าไม่ให้เกิดแผลกดทับ

 

*****มหาสารคาม..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางวิไลพร แก้วอรุณ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลมหาสารคามจับมือกับพยาบาลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านอุปราชตำบลท่าสองคอนอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคาม จัดโครงการ มีการบรรยายให้ความรู้ในเรื่องการออกกำลังกายความอันตรายของโรคเบาหวานการตรวจเท้าการแช่เท้าการดูแลเท้าไม่ให้เกิดแผลกดทับ  บางทีเกิดบาดแผลจะไม่มีความรู้สึกซึ่งผู้ป่วยเบาหวานแต่ละคนให้ความสนใจและร่วมมือในการเรียนรู้ เพื่อได้นำความรู้ไปใช้ในการดูแลสุขภาพเท้าของตนเองที่บ้านได้อย่างถูกวิธีเพื่อไม่ให้เกิดบาดแผลเป็นการดูแลได้ด้วยตนเองเพราะแผลผู้ป่วยเบาหวานจะต้องใช้เวลาในการรักษานานเป็นแผลแล้วรักษายากมีโอกาสติดเชื้อได้ง่ายเพราะเกิดบริเวณเท้าเป็นมากจะต้องใช้เวลาในการรักษาค่อนข้างนานบางคนอาจจะต้องถึงกับตัดนิ้วจึงเป็นองค์ความรู้ที่จะต้องนำไปใช้ในการดูแลสุขภาพเท้าด้วยตนเองที่บ้านเพื่อให้ปลอดภัยและเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยเบาหวาน