5 ธันวาคม 2023
Latest:

การศึกษา

update newsการศึกษาข่าวเด่นข่าวในประเทศ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสีมามงคล ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมาจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ทุกวันสำคัญของชาติไทย

*****นครราชสีมา..ผู้

Read More
update newsการศึกษาข่าวเด่นข่าวในประเทศ

เทคนิคระยอง เป็นเจ้าภาพจัดงานแสดงผลิตภัณฑ์ ‘อาชีวะสร้างสรรค์ แปรผันสู่ธุรกิจ RRR AWARD 2023’ ประกวดสุดยอดผลิตภัณฑ์ของ นศ.

*****ระยอง..เมื่อเวล

Read More
update newsการศึกษาข่าวเด่นข่าวในประเทศ

แห่สมัครเรียนเทคนิคระยอง โควต้าพิเศษเกรดเฉลี่ย 3.00 คึกคัก ผอ.เผยมุ่งพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะสูง ตอบโจทย์ EEC และสู่การเป็นผู้ประกอบการ เพื่อการพัฒนาประเทศ

*****ระยอง..ผู้สื่อข

Read More
update newsการศึกษาข่าวอปท.ข่าวเด่นข่าวในประเทศ

มรภ.บุรีรัมย์ เดินหน้าโครงการวิจัย นวัตกรรมการยกระดับกลไกลความร่วมมือเพื่อขจัดความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำจังหวัด

*****บุรีรัมย์..ผู้ส

Read More
update newsการศึกษาข่าวเด่นข่าวในประเทศ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ ร่วมกับสถานศึกษาในสังกัด 55 แห่ง จัดงานหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 เพื่อสร้างเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถในทางวิชาการ

*****กาฬสินธุ์..ผู้ส

Read More
update newsการศึกษาข่าวเด่นข่าวในประเทศ

สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 จัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถ และทักษะด้านวิชาชีพ

*****ร้อยเอ็ด..ผู้สื

Read More
update newsการศึกษาข่าวเด่นข่าวในประเทศ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส.)ร่วมกับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จัดโครงการขยับเขยื้อนผองเพื่อนแกนนำสร้างกระบวนการเรียนรู้ พัฒนาทักษะที่สำคัญต่อการเป็นผู้นำนิสิตในศตวรรษที่ 21

*****มหาสารคาม..ผู้ส

Read More