ผอ.สำนักงานพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล และนิติการ สพฐ, เดินทางมาให้กำลังใจข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 พร้อมมอบนโยบาย

*****ร้อยเอ็ด..ผู้สื

Read more

ผอ.มหิดลวิทย์โชว์วิสัยทัศน์ “อนาคตนักเรียนในโลกดิจิทัล” บนเวทีเอเปค 2022 ระบุ ครูต้อง เปิดใจ นำการเรียนรู้ เชื่อมโลกดิจิทัลกับโลกแห่งความเป็นจริงอย่างไร้รอยต่อ

*****กรุงเทพฯ..ผู้สื

Read more

อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขา วิชาการบริหารการศึกษา มหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตร้อยเอ็ด ได้รับรางวัลแห่งชาติไทย

*****ร้อยเอ็ด..ผู้สื

Read more

ประชุมร่วมทุกฝ่ายเตรียมงานพิธีทอดผ้าป่าพระราชทานทางการศึกษา นำรายพัฒนา ร.ร.คุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม อ.คุระบุรี 21 พ.ค.นี้

*****พังงา..ผู้สื่อข

Read more