วิทยาลัยเทคนิคแพร่รับโล่และเกียรติบัตร โครงการ “ต่อกล้าอาชีวะ” ประจำปี 2564ชื่อผลงาน เครื่องเพาะเมล็ดแคคตัสระบบปิด

*****แพร่..ผู้สื่อข่

Read more

สำนักงาน สกสค.จังหวัดนครนายก จัดโครงการเพิ่มสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้อาวุโส เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ

*****นครนายก..ผู้สื่

Read more

สอวช. ร่วมแสดงเจตนารมณ์พัฒนากำลังคนบนแพลตฟอร์มอัจฉริยะร่วมกับ 52 หน่วยงาน ตั้งเป้าผลิตกำลังคนสมรรถนะสูงให้ได้ 200,000 คน ภายใน 5 ปี

*****กรุงเทพฯ..ผู้สื

Read more