ผู้ว่าฯลงนามความร่วมมือ เสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนในจังหวัดสงขลา ในโครงการเดินทางปลอดภัยไปโรงเรียน

*****สงขลา..ผู้สื่อข

Read more

สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสดุในสถานศึกษา

*****ร้อยเอ็ด..ผู้สื

Read more

มหิดลวิทย์ ชูผลงานโครงงาน ตรวจสอบ DNA มะเร็งบนผิวเม็ดเลือดแดง นวัตกรรมใหม่ในการวินิจฉัยโรคมะเร็ง เตรียมเข้าแข่งขันในงานระดับโลก “Regeneron ISEF 2023”สหรัฐอเมริกา พฤษภาคม

*****กรุงเทพฯ..ผู้สื

Read more