15 มิถุนายน 2024
Latest:

การศึกษา

update newsการศึกษาข่าวเด่นข่าวในประเทศ

พบนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง อ.เมืองแพร่ นำคิวอาร์โค๊ต E-BOOKและคิวอาร์โค๊ต FACEBOOK แนะนำแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดให้กับห้นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยววัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง

*****แพร่..ผู้สื่อข่

Read More
update newsการศึกษาข่าวเด่นข่าวในประเทศ

สหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม จัดโครงการ “7 มิถุนายน วันสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2567” เทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

*****มหาสารคาม..ผู้ส

Read More
update newsการศึกษาข่าวเด่นข่าวในประเทศ

นอภ.พุทไธสง นำทีมต้อนรับคณะกรรมการการติดตาม ตรวจเยี่ยมและประเมินพัฒนาการการบริหารการจัดการด้วยระบบคุณภาพ ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นของร.ร.พุทไธสง

*****บุรีรัมย์..ผู้ส

Read More
update newsการศึกษาข่าวเด่นข่าวในประเทศ

คณะครู และนักเรียนโรงเรียนนานาชาติซิลเวอร์เฟิร์น นำเสนอโครงการวิจัย (Project) ป้องกันการตัดไม้ทำลายป่าและการฟื้นฟูสภาพป่าในจังหวัดร้อยเอ็ด

*****ร้อยเอ้ด..ผู้สื

Read More