หลังพบบุคลากรทางการศึกษาหลายรายประสบปัญหาจากการปฏิบัติงาน ทำให้ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตในประจำวัน

***พัทลุง..ผู้สื่อข่

Read more

รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน เตือนประชาชนระมัดระวังป่วยโรคไข้เลือดออก แนะให้ยึดหลัก “ตามมาตรการ 3 เก็บ” ป้องกัน 3 โรค”

***แม่ฮ่องสอน..ผู้สื

Read more

สภานโยบายการอุดมศึกษาฯ เร่งสนับสนุนวิจัยเตรียมพร้อมผลิตวัคซีนโควิด 19 สัญชาติไทย พร้อมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่อยอดผลิตยาและสมุนไพรเพื่อความมั่นคงทางสาธารณสุข

***กรุงเทพฯ..ผู้สื่อ

Read more

สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการศึกษาชั้นเรียน Lesson study ในการขับเคลื่อนโรงเรียนด้วยนวัตกรรมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ SLC

***ร้อยอ็ด..ผู้สื่อข

Read more

ยุติธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องของพิษภัยยาเสพติด สร้างความตระหนักถึงภัยร้ายจากยาเสพติด

***แม่ฮ่องสอน..ผู้สื

Read more