ภาครัฐ เอกชน ในจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมบูรณาการจัดการแข่งขันวิ่ง Kalasin21 ประจำปี 2566 มุ่งให้เด็ก เยาวชน ประชาชน ออกกำลังกาย ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา

*****กาฬสินธุ์..ผู้ส

Read more

สมาคมศิษย์เก่า ชมรมครูบำนาญและคณะครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ เตรียมจัดมวย “ศึกเพชรท่าเหนือ” เน้นมวยสายพระยาพิชัยดาหัก มวยการกุศลเพื่อการศึกษา ตั้งเป้าไม่ต่ำกว่า 5 แสนบาท

*****อุตรดิตถ์..ผู้ส

Read more

ผวจ.นนทบุรี เปิดงาน “สวนแก้ว Walk Rally สัมผัสของดี วิถีนนท์ 66″ที่วัดสวนแก้ว ต.บางเลน อ.บางใหญ่ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนด้านสุขภาพ

*****นนทบุรี..ผู้สื่

Read more

นาย อบต.ผักแพว จัดแข่งขัน “กีฬามหาชนตำบลผักแพว ต่อต้านยาเสพติด” เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด

*****ศรีสะเกษ..ผู้สื

Read more