สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง

*****กรุงเทพฯ.. ผู้ส

Read more

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เชิญชวนบุคคลสมัครเข้ารับการศึกษาอบรม หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูงรุ่นที่ 13 (พตส.13) ภายในวันที่ 5 ต.ค. 65

*****กรุงเทพฯ..ผู้สื

Read more

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน

*****สกลนคร..ผู้สื่อ

Read more

นอภ.ท่าม่วง กาญจนบุรี ร่วมกับ อบต.ทุ่งทอง เปิดโครงการอบรมบูรณาการ เสริมสร้างทักษะช่วยเหลือผู้ประสบภัยประจำปี 2565

*****กาญจนบุรี..ผู้ส

Read more

กกต.ประกาศบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

*****กรุงเทพฯ..ผู้สื

Read more