กกต.เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าคูหาวันที่ 22 พ.ค. กากบาทเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น13แห่งทั่วประเทศ

*****กรุงเทพฯ..ผู้สื

Read more

กกต.แจ้งเตือน ผู้ที่มีเหตุจำเป็นที่ทำให้ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง กทม. และเมือพัทยาได้ ต้องทำตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 1/8 แจ้งภายใน7วัน ก่อนวันเลือกตั้ง คือ ระหว่าง วันที่ 15 – 21 พ.ค.65

*****กรุงเทพฯ..ผู้สื

Read more

กกต.ชี้แจงกรณีคลิปวิดีโอ “การใช้เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งอิเล็กทรอนิกส์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร”

*****กรุงเทพฯ..ผู้สื

Read more