ปศุสัตว์มอบโคโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ยากจนยืมเพื่อการผลิต

*****ร้อยเอ็ด..ผู้สื

Read more

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง จัดงานแรงงานแห่งชาติ ประจำปี2566 จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ปรับปรุงสนามกีฬาเพื่อน้อง

*****ระยอง..ผู้สื่อข

Read more

นายกเทศมนตรีตำบลเชียงคำ จ.พะเยา ประธานคัดเลือกประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนของเทศบาล ที่ประชุมมีมติเลือก “รองเบิ้ม” รองนายก ทต.เป็นประธาน

*****พะเยา..ผู้สื่อข

Read more

เทศบาลนครระยอง เปิดใช้อาคารที่ทำการหลังใหม่อย่างเป็นการ เป็นอาคาร 4 ชั้น งบประมาณก่อสร้าง 174 ลบ.พร้อมให้บริการ ปชช.

*****ระยอง..ผู้สื่อข

Read more

“ธีระชัย สมฤทธิ์” นายกเทศมนตรีตำลเชียวคำ อ.เชียงคำ จ.พะเยา พร้อมคณะบริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่หลายหมู่บ้าน จัดกิจกรรมฟื้นใจเมือง สืบสานวัฒนธรรม

*****พะเยา..ผู้สื่อข

Read more