ประธานชุมชนเศรษฐีศรีนคร และประธานชมรมตลาดสดคูขวาง เขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราชร้องนายกเล็กถูกผู้บริหารท้องถิ่นฟ้องดำเนินคดีกระทั่งศาลพิพากษายกฟ้อง3คดี

*****นครศรีธรรมราช..

Read more

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประกาศผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น กรณีเลือกตั้งใหม่ 2 แห่ง

*****กรุงเทพฯ..ผู้สื

Read more

เทศบาลนคร ฯจับมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลข้อมูลเมืองยกระดับเมืองท้องถิ่นไทยให้เป็น Smart City เต็มรูปแบบ

*****นครศรีธรรมราช..

Read more

รองผู้ว่าฯ ร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ อ.จตุรพักตรพิมาน และ อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด เพื่อพิจารณาคัดเลือก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แหนบทองคำ ประจำปี 2566

*****ร้อยเอ็ด..ผู้สื

Read more

ประธานกรรมการการเลือกตั้งเข้าร่วมการประชุมกับนายเดวิด เดลี (H.E. Mr. David Daly) เอกอัครราชทูตคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย

*****กรุงเทพฯ..ผู้สื

Read more

“ภาคิน ติระพงศ์ไพบูลย์” นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามเปิดการอบรมคณะกรรมการชุมชน เป็นแกนนำที่สำคัญในการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลเมือง

*****มหาสารคาม..ผู้ส

Read more