ร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) จัดแสดงพื้นที่สาธิตการจัดการขยะทะเลครบวงจรอย่างมีส่วนร่วม ต้อนรับรมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

***ระยอง..ผู้สื่อข่า

Read more

หลังตรวจพบบริษัทมีการดำรงเงินกองทุนต่ำกว่าเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ทรัพย์สินต่ำกว่าหนี้สิน ส่งผลจ่ายสินไหมทดแทนให้ชาวบ้านประกันโควิดล่าช้า

***กรุงเทพฯ..ผู้สื่อ

Read more