เกษตรกรชาวนากุ้งใต้รวมตัวร้องรัฐเร่งแก้ปัญหาราคากุ้งตกต่ำขู่ภายใน15วันหากไม่เป็นผลจะยกระดับการเรียกร้องทันที

*****นครศรีธรรมราช..

Read more

คปภ.ลงพื้นที่ทันทีให้ความช่วยเหลือด้านประกันภัย กรณีพายุพัดถล่มหลังคาโดมโรงเรียนวัดเนินปอเป็นเหตุให้ “นักเรียน-โค้ชฝึกสอนฟุตบอล-ประชาชน” เสียชีวิต 7 ราย บาดเจ็บ 18 ราย ที่จังหวัดพิจิตร

*****กรุงเทพฯ..ผู้สื

Read more

เลขาธิการ คปภ. เชิญชวนประชาชนใช้บริการเว็บไซต์ “กูรูประกันภัย” ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มเปรียบเทียบกรมธรรม์ประกันภัยออนไลน์ของบริษัทประกันภัยต่าง ๆ เผยมีผู้ใช้บริการแล้ว กว่า 179,082 ครั้ง

*****กรุงเทพฯ..ผู้สื

Read more

ปศุสัตว์ร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมงานวันอนุรักษ์ควายไทย ประจำปี 2566 กระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันอนุรักษ์ สนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงควายไทยให้เป็นสัตว์เลี้ยงสำคัญคู่กับสังคมและวิถีเกษตรกรรม

*****ร้อยเอ้ด..ผู้สื

Read more

ปศุสัตว์มอบโคโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ยากจนยืมเพื่อการผลิต

*****ร้อยเอ็ด..ผู้สื

Read more

สำนักงาน คปภ. ยกระดับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ประชาชนด้านประกันภัยด้วยเทคโนโลยี เลขาธิการ คปภ. กดปุ่มเปิดระบบ E–Arbitration ให้บริการเต็มรูปแบบพร้อมกันทั่วประเทศแล้ว

*****กรุงเทพฯ..ผู้สื

Read more