ผู้บัญชาการกองกำลังป้องกันชาติพันธุ์กะเหรี่ยง KNDO สหภาพกะเหรี่ยง KNU วางอนาคตให้เยาวชนช่วยเหลือกลุ่มชาติพันธุ์ควบคู่กับภาวะสงคราม ภารกิจเร่งด่วนที่สำคัญเพื่อสิทธิมนุษยชนผ่านกิจกรรมกลุ่มชาติพันธุ์

*****ต่างประเทศ..พ.อ

Read more