วันหยุดยาว นนท.ทะลักเงินสะพัดหลักล้านโรงแรมเต็ม ชมรมเรือบ้านวังกะพบ แหล่งท่องเที่ยวใหม่ประวัติศาตสมัยสงครามเก้าทัพพระนเรศวร

***กาญจนบุรี..ผู้สื่

Read more

ร่วมกับชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยว และนักศึกษา สาขาวิชาการท่องเที่ยว ม.กาฬสินธุ์ บูรณาการเก็บข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อเข้ารับการประเมินมาตรฐาน SHA

***กาฬสินธุ์..ผู้สื่

Read more