ป่วยด้วยโรคหัวใจได้รับการผ่าตัด รักษามาได้ระยะหนึ่ง ช่วงหลังก็มีอาการแทรกซ้อนในหลายอย่าง ต้องเข้ารักษาตัวที่ โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ (SiPH) ได้ประมาณ 1 เดือน และได้เสียชีวิตลง

***นครศรีธรรมราช..ผู

Read more