22 เมษายน 2024
Latest:

การเมือง

update newsการเมืองข่าวเด่น

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดสัมมนาเตรียมความพร้อมผู้ตรวจการการเลือกตั้ง สำหรับปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา รุ่นที่ 1 ภาคกลางและภาคตะวันออก

*****นนทบุรี..ผู้สื่

Read More
update newsการเมืองข่าวเด่น

“จักรพงศ์ ชื่นดวง” หนุ่มใหญ่ไฟแรงคนแม่ฮ่องสอน เร่งขับเคลื่อนพรรคไทยชนะ ถือฤกษ์งามยามดี วันจักรี 6 เมษายน ประชุมใหญ่เปลี่ยนโลโก้พรรคใหม่ หวังกวาด สส ครั้งหน้า ไม่น้อยกว่า 25 คน

*****แม่ฮ่องสอน..ผู้

Read More
update newsการเมืองข่าวเด่นข่าวในประเทศ

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเปิดรับฟังความคิดเห็นในการประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

*****กรุงเทพฯ..ผู้สื

Read More
update newsการเมืองข่าวเด่น

หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 14 (พตส.14)ถกแถลง ในหัวข้อร่วมสมัยเรื่อง “เลือกตั้งอย่างไรถึงจะถูกใจพรรคการเมือง”

*****กรุงเทพฯ..ผู้สื

Read More