พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยความเป็นอยู่ของเจ้าหน้าที่และราษฎร จากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

สงขลา (29 สิงหาคม 25

Read more

สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยร่วมกับจังหวัดศรีสะเกษ จัดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาคเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้สูงอายุคนพิการ

*****ศรีสะเกษ..ผู้สื

Read more

นครนายกจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศล เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา

*****นครนายก..ผู้สื่

Read more

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ถวายแด่พระเมธีวชิรธรรม ณ วัดพระธาตุดอยเล็ง ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่

*****แพร่..ผู้สื่อข่

Read more