สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้บริษัท 500 ไมล์ จำกัด ทอดถวาย

***กาฬสินธุ์..ผู้สื่

Read more

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีพระราชทานแก่โรงพยาบาลธวัชบุรี

***ร้อยเอ็ด..ผู้สื่อ

Read more

รองพ่อเมืองสุโขทัย ประธานในพิธีถวายเทียนจำนำพรรษาพร้อมสังฆทานของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ที่วัดพลายชุมพล

***สุโขทัย..ผู้สื่อข

Read more