สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าไตรถวายประธานสงฆ์ งานทอดผ้าป่าทางการศึกษา 21 พ.ค.นี้ ณ วัดสามัคคีธรรม(ป่าส้าน) หารายได้พัฒนาโรงเรียน

*****พังงา..ผู้สื่อข

Read more

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีร่วมรับมอบสิ่งของพระราชทานเนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตตมางกูรสิริบูลยราชกุมาร 29 เมษายน

*****นนทบุรี..ผู้สื่

Read more

องคมนตรี สนองพระราชดำริ สืบสาน รักษา ต่อยอดโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่

Read more