สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ พาณิชย์จังหวัดฯ และ ธกส. เข้าร่วมสังเกตุการณ์ ในการระบายข้าว ออกสู่ตลาด โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2564/65

*****อุตรดิตถ์..ผู้ส

Read more

ประกันภัยข้าวนาปี-ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2565 เริ่มแล้ว คปภ.ขานรับมติครม. เร่งเดินสายให้ความรู้เกษตรกร รับมือภัยธรรมชาติ

*****กรุงเทพฯ..ผู้สื

Read more

สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา เปิดตลาดนัดรับซื้อข้าวเปลือกหอมมะลิเพื่อให้บริการสมาชิกสหกรณ์ นำข้าวเปลือกหอมมะลิ มาจำหน่ายในราคาที่ยุติธรรม ภายใต้ “ตาชั่งที่เที่ยงตรง ซื้อขายเป็นธรรม รับเงินสดทันที มีเจ้าหน้าที่ดูแล

*****นครราชสีมา..ผู้

Read more

ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคามมอบเวชภัณฑ์ ฟื้นฟูสุขภาพโคนมให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ที่ได้ผลกระทบจากโรคลัมปิ สกิน ที่ระบาดอยู่

*****มหาสารคาม..ผู้ส

Read more

เกษตรอำเภอเบตง ร่วมกับอาสาสมัครเกษตรประจำตำบลธารน้ำทิพย์ ติดตามสถานการณ์ไม้ผล พร้อมเยี่ยมศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลธารน้ำทิพย์

*****ยะลา..ผู้สื่อข่

Read more

“จุรินทร์”ควง”คุณหญิงกัลยา-นิพนธ์”ลุยเมืองย่าโม เดินหน้าประกันรายได้ข้าว-มัน เผย 3 ปี รับสูงสุดกว่า 44,739 บาท ช่วยชาวโคราชถึง 321,770 ครัวเรือน

*****นครราชสีมา..ผู้

Read more

“สินิตย์ เลิศไกร” รมช.พาณิชย์ และคณะ ติดตามโครงการประกันรายได้เกษตรกร พืชเกษตร 5 ชนิด ที่ อำเภอโพธิ์ชัย

*****ร้อยเอ็ด..ผู้สื

Read more

พัฒนาที่ดิน จังหวัดมหาสารคามจัดกิจกรรมไถกลบตอซังข้าว เพื่อเพิ่มอินทรีย์วัตถุและแร่ธาตุในดิน ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร

*****มหาสารคาม..ผู้ส

Read more