กลุ่มเกษตรกรแปรรูปปลาริมเขื่อนลำปาวเร่งผลิตปลาแห้ง ปลาส้ม และปลาแดดเดียว ส่งขายในตลาดออนไลน์ พร้อมเร่งต่อยอดสร้างผลิตสินค้าปลาแปรรูปปลาแบบใหม่ เพื่อให้เข้าถึงทุกกลุ่มวัย

*****กาฬสินธุ์..ผู้ส

Read more

ทีพีไอ โพลีน กรุ๊ป เปิดบ้านโชว์ขบวนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์พีทีไอและการควบคุมการผลิตในสินค้าคุณภาพหลังเกษตรกรชาวนครศรีธรรมราชเดินทางศึกษาดูงาน

*****สระบุรี..ผู้สื่

Read more

ผู้ว่าฯอุตรดิตถ์ชวนเที่ยว “งานเทศกาลลางสาดลองกองหวานและสินค้า OTOP ประจำปี 2565” เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงของผลผลิตภาคการเกษตร และส่งเสริมการท่องเที่ยว

*****อุตรดิตถ์..ผู้ส

Read more

สภาพอากาศที่จังหวัดกาฬสินธุ์แปรปรวนฝนตกสลับกับร้อนจัด ส่งผลให้อุณหภูมิไม่คงที่ ทั้งอบอ้าวและเย็นชื้น ส่งผลกระทบกับกุ้งก้ามกรามเป็นอย่างมาก

*****กาฬสินธุ์..ผู้ส

Read more

เกษตรกรชาวนาสองริมฝั่งแม่น้ำท่าจีน ต่างได้รับผลกระทบกันถ้วนหน้า หลังที่ผ่านมาเกิดมีพายุฝนตกในพื้นที่ทางภาคเหนือหลายครั้ง

*****นครปฐม..ผู้สื่อ

Read more

โคตรแพงชื้อขายควายงาม3ตัวในราคา 5,100,000 บาทโดยถือเป็นการชื้อขายควายที่แพงที่สุดในจังหวัดสกลนครในเวลานี้

*****สกลนคร..ผู้สื่อ

Read more