สถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคาม ส่งเสริมเกษตรกรในจังหวัดมหาสารคาม ปลูกปอเทืองเกือบ 5 พันไร่ เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดสร้างรายได้ และผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์ส่งเสริมในปีถัดไป

*****มหาสารคาม..ผู้ส

Read more

รองผู้ว่าฯ สระบุรี พร้อมนักวิชาการกรมส่งเสริมการเกษตรลงพื้นที่ให้ความรู้เกษตรกรด้านการจัดการศัตรูมะม่วงมันหนองแซง

*****สระบุรี..ผู้สื่

Read more

ผู้ว่าโคราช เสริมเขี้ยวเล็บให้เกษตรกร หวังพัฒนาพืชเศรษฐกิจและพืชทางเลือกให้ได้มาตรฐานและมีมูลค่าสูง สู่การเป็นผู้ประกอบการแปลงใหญ่มืออาชีพ

*****นครราชสีมา..ผู้

Read more

สภาเกษตรกรศรีสะเกษ ร่วมกับพาณิชย์จังหวัด จัดแข่งขันมัดหอมแดง ในงานเทศกาลหอมแดงอำเภอยางชุมน้อย “หอมแดงสื่อรัก รักใครให้หอม”

*****ศรีสะเกษ..ผู้สื

Read more

เจ้าหน้าาที่ สนง.เกษตรและสหกรณ์ จ.ปทุมธานีตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีสื่อออนไลน์ เสนอข่าวว่าพบคราบสีฟ้าในใบต้นหอม ที่ตลาดสี่มุมเมือง

*****ปทุมธานี..ผู้สื

Read more