กกต.จัดบรรยายในหัวข้อ “กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อเพิ่มจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส.” เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ภาคีเครือข่ายในพื้นที่ภาคใต้
ผบ.มทบ.27 และ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 27  ลงพื้นที่ร่วมเชิดชูเกียรติทหารกล้า เยี่ยมมอบผ้าห่มกันหนาว แทนความห่วงใย
กลุ่มสตรีผู้ไทกุดหว้าจ.กาฬสินธุ์อนุรักษ์ปักเย็บมือเสื้อโบราณขายรายได้ดีพร้อมโชว์สุดยอดเสื้อมรดกภูมิปัญญาผู้ไท สวมใส่ได้ 2 ด้าน ด้านหน้าและหลัง
ประชาชนในอำเภอเบตง ร่วมประชุมรับฟังความคิด พร้อมเสนอแนะการวางผังเมืองรวมเมืองเบตง รองรับการเติบโตของชุมชนและการท่องเที่ยว การวางแผงระบบคมนาคมและขนส่งที่มีประสิทธิภาพ
ว่าที่ผู้สมัคร สส.พรรคสร้างอนาคตไทย เมืองคอนถอดใจลาออกจากพรรค ถอดคืนเสื้อแจ๊กเก็ตและถอดป้ายพรรคออก เมื่อเวลา 10.00น.วันที่ 1กพ.2566 ที่ศูนย์ประสานงานพรรคสร้างอนาคตไทย อำเภอทุ่งสง
SPRC ร่วมกับสำนักงานมาบตาพุด จัดโครงการระดมสมองรวมพลังขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชน
สถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคาม ส่งเสริมเกษตรกรในจังหวัดมหาสารคาม ปลูกปอเทืองเกือบ  5 พันไร่   เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดสร้างรายได้  และผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์ส่งเสริมในปีถัดไป
อบจ.โคราช เผยโปรเจ็กต์ใหญ่ ปี 66 ลุย 349 โครงการ ภายหลัง ที่ประชุมสภาฯ มีมติอนุมัติเห็นชอบให้ใช้จ่ายเงินสะสมของปีงบประมาณ 2566 กว่า 900 ล้านบาท เดินหน้าโครงสร้างพื้นฐาน “พลิกถนนหลุม เป็น ถนนดี” ระยะทางกว่า 300 กม.
“สมหวัง พ่วงบางโพ” ผวจ.อุตรดิตถ์จัดพิธีบวงสรวงดวงวิญญาณพระยาพิชัยดาบหัก และพิธีเบิกธรณีโครงการพัฒนาพื้นที่ตามผังเมืองรวมชุมชนพิชัย