พาณิชย์

update newsข่าวเด่นพาณิชย์เศรษฐกิจ

“เพื่อนชุมชน”ลุยต่อ พัฒนา ยกระดับ วิสาหกิจชุมชนจังหวัดระยอง ด้วยโครงการ สมาคมเพื่อนชุมชน-ธรรมศาสตร์โมเดล รุ่นที่ 9 ขับเคลื่อนความร่วมมือ สร้างเศรษฐกิจฐานรากยั่งยืน

*****ระยอง..ผู้สื่อข

Read More
update newsข่าวเด่นพาณิชย์เศรษฐกิจ

คลังจังหวัดจัดฝึกอบรมโครงการ คบจ. ร้อยเอ็ดส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนยลวิถี วิสาหกิจชุมชนคุณธรรม บ้านปรางค์กู่ อำเภอธวัชบุรี

*****ร้อยเอ็ด..ผู้สื

Read More
update newsข่าวเด่นพาณิชย์เศรษฐกิจ

เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบป้ายศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช

*****นครศรีธรรมราช..

Read More