ต่อเนื่องปีที่ 17 พร้อมกิจกรรมสักการะพระประชาชนบาล ภายใต้การควบคุมมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

***กาฬสินธุ์.. ผู้สื

Read more

เพื่อให้ประชาชนและลูกศิษย์ที่มีเลื่อมใสศรัทธาอย่างแกร่งกล้าได้กราบไหว้ขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลกับตัวเองและครอบครัว

***นครสวรรค์..ผู้สื่

Read more

รองเจ้าคณะภาค 6 พร้อม เจ้าคณะ จ.แพร่ และรองเจ้าคณะ จ.แพร่ ให้โอวาทแก่ผู้เข้าสอบ ของคณะสงฆ์อ.ร้องกวาง ที่วัดแม่ยางเปี้ยว

***แพร่..ผู้สื่อข่าว

Read more

อายุกว่า 100 ปี เพื่อรับนักท่องเที่ยว พร้อมเยี่ยมชมตลาดนัดกัญชา กัญชง ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้แล้ววันนี้

***ปราจีนบุรี..ผู้สื

Read more