รพ.กาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมวันพยาบาลสากลประจำปี 2566 ตามคำขวัญ “พยาบาลของเรา อนาคตของพวกเรา” พร้อมมอบโล่เชิดชูเกียรติพยาบาลดีเด่น ที่เสียสละทุ่มเทในวิชาชีพพยาบาล

*****กาฬสินธุ์..ผู้ส

Read more

สมาคมนักวิจัย-แพทย์-นักกฎหมายและเครือข่ายกัญชา สู้เพื่อคุ้มครองเยาวชน จากการที่กลไกคุ้มครองเยาวชนใน พ.ร.บ.กัญชาไม่ผ่านสภา เพราะมีคนเตะตัดขาหวังผลทางการเมือง

*****กรุงเทพฯ..ผู้สื

Read more

เครือข่ายกัญชา สู้ไม่ถอย หวังดึงกลับอยู่ในวิถีชุมชน เร่งผลักดันศูเครือข่ายกัญชา สู้ไม่ถอย หวังดึงกลับอยู่ในวิถีชุมชน เร่งผลักดันศูนย์ยากัญชาระดับชุมชน

*****พัทลุง..ผู้สื่อ

Read more

รถเอกซเรย์ระบบดิจิทัล พระราชทาน คัดกรองผู้ป่วยวัณโรคเชิงรุกในชุมชน ได้รับความร่วมมือจาก สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี เทศบาลบ้านนา โรงพยาบาลบ้านนา สาธารณสุขอำเภอบ้านนา

*****นครนายก..ผู้สื่

Read more

คณะสหเวชศาสตร์ ม.บูรพา ลงนามความร่วมมือ สถาบันวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจการพาณิชย์ “พัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ”

*****ชลบุรี..ผู้สื่อ

Read more

กระทรวงสาธารณสุข และ กระทรวงคมนาคม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือส่งมอบที่ดินสงวนนอกเขตทาง ให้กับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เนื้อที่ 105 ไร่ 2 งาน 30.5 ตารางวา

*****นครราชสีมา..ผู้

Read more

เดือนแห่งความรัก พบ 12 เรื่องราวประทับใจของผู้ดูแลผู้มีภาวะสมองเสื่อมในครอบครัว บทพิสูจน์ของคำว่า “มากกว่ารัก คือ เข้าใจ”

💓 วาเลนไทน์นี้ ผศ. พ

Read more