อภัยภูเบศร ร่วมกับ มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย จัดเวิร์คช็อป ให้ความรู้และสาธิตทำยาสมุนไพรใช้เอง ให้กับชุมชนเครือข่ายสลัมสี่ภาคในเขตกทม. ให้มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี

*****กรุงเทพฯ..ผู้สื

Read more

ผลงานเด่น ! สสจ.กาญจน์ รับโล่ประกาศเกียรติคุณการขับเคลื่อนการดำเนินงาน พท.ต้นแบบบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด

*****กาญจนบุรี..ผู้ส

Read more

“อนุทิน”เปิดอาคาร โรงพยาบาลราชวิถี 2 รังสิต มุ่งเป็นศูนย์เฉพาะทางอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เพิ่มการเข้าถึงบริการ

*****ปทุมธานี..ผู้สื

Read more

กลุ่มงานประกันสุขภาพ สาธารณสุขกาญจน์ จัด ประชุมเชิงปฎิบัติการติดตามผลแลกเปลี่ยนการตรวจสุขภาพตามโครงการพัฒนาระบบประกันสุขภาพ

*****กาญจนบุรี..ผู้ส

Read more

โคราชเปิดตัวนวัตกรรมเพื่อการพลิกฟื้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวโคราช ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจเวลเนส ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (Korat Wellness Corridor) ทั้ง 5 ด้านอย่างเป็นรูปธรรม

*****นครราชสีมา..ผู้

Read more

สธ.เผยงานวิจัยกัญชา 60 เรื่อง สำเร็จภายใน 3 ปี ชู 3 โรค มะเร็ง -นอนไม่หลับ – สุขภาพจิต ต่อยอดทางการแพทย์ มุ่งเป้าไทยเป็นเมดิคัลฮับ

*****กรุงเทพฯ..ผู้สื

Read more