14 มิถุนายน 2024
Latest:

การเงิน-ธนาคาร

update newsการเงิน-ธนาคารข่าวเด่นเศรษฐกิจ

ยุติธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดโครงการ”มหกรรมแก้หนี้ สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรม” โดยความร่วมมือ 6 เครือข่ายสถาบันการเงิน มีลูกหนี้มาลงทะเบียนแก้ไขหนี้เกือบหกพันคน

*****อุตรดิตถ์..ผู้ส

Read More
update newsการเงิน-ธนาคารข่าวเด่น

สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ จำกัด มอบเงินตามโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2566/67 จำนวน 2,277 ราย เป็นเงินที่ต้องจ่ายให้ทั้งสิ้น 11,108,600.-บาท

*****อุตรดิตถ์..ผู้ส

Read More
update newsการเงิน-ธนาคารข่าวเด่นเศรษฐกิจ

ธ.ก.ส.จังหวัดกำแพงเพชร แถลงโครงการฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพลูกค้าพักชำระหนี้ภายใต้มาตรการพักชำระหนี้ให้กับลูกหนี้รายย่อยตามนโยบายของรัฐบาล

*****กำแพงเพชร..ผู้ส

Read More
update newsการเงิน-ธนาคารข่าวเด่นเศรษฐกิจ

สหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการให้บริการของกองทุน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

*****มหาสารคาม..ผู้ส

Read More
update newsการเงิน-ธนาคารข่าวเด่นเศรษฐกิจ

ผู้จัดการสาขาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธกส.)สาขาจุน เป็นประธานเปิดการประชุม หัวหน้ากลุ่มลูกค้า ประจำปี 2566 เพื่อชี้แจงนโยบายของรัฐบาล

*****พะเยา..ผู้สื่อข

Read More