กองทุนอิสระ สวัสดีการสงเคราะห์สัจจะออมทรัพย์เพื่อสวัสดิการสังคมอุตรดิตถ์ ภายใต้มูลนิธิมุจลินท์นาคราช นัดเจรจาเพื่อแก้ไขหนี้แบบปลอดดอกเบี้ยให้ข้าราชการครูบำนาญ

*****อุตรดิตถ์..ผู้ส

Read more

“มนัญญา ไทยเศรษฐ์” รมช.เกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ ติดตาม พร้อมเปิด “โครงการขับเคลื่อนนโยบายการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตร ผ่านกลไกสหกรณ์ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์”

*****อุตรดิตถ์..ผู้ส

Read more

ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด พร้อมคณะผู้บริหารฯและกรรมการตั้งโต๊ะชี้แจงถูกใส่ร้ายป้ายสี ยืนยันการบริหารงานสหกรณ์โปร่งใส สวนกลับกลุ่มผู้ไม่หวังดีปล่อยข่าวโซเชียล

*****กาฬสินธุ์..ผู้ส

Read more

คณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง สถาบันการเงินและตลาดการเงิน สภาผู้แทนราษฎรจัดสัมมนาทางวิชาการการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานราก

*****ร้อยเอ็ด..ผู้สื

Read more

ธ.ก.ส.จังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกับพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์ และสำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์คิกออฟจ่ายเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2565/66

*****กาฬสินธุ์..ผู้ส

Read more