กกต. เสริมศักยภาพผู้ปฏิบัติงานจัดการเลือกตั้ง เพื่อยกระดับมาตรฐานการจัดการเลือกตั้งให้เป็นที่ยอมรับระดับสากล

****“มาตรฐานการจัดกา

Read more