15 มิถุนายน 2024
Latest:
update newsข่าวเด่นบทความ

สกู๊ปพิเศษการเมือง..

*****รวมใจร่วมกันเปลี่ยนแปลงไปสู่การเมืองยุคใหม่อย่างสร้างสรรค์..

*****พล.อ.วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา หรือ บิ๊กน้อย หัวหน้าพรรครวมแผ่นดิน จัดประชุมสามัญพรรครวมแผ่นดิน ชู 10 นโยบาย เศรษฐกิจปากท้อง ปรองดองทั้งแผ่นดิน และนำเสนอนโยบายที่มั่นใจว่าทำได้จริง เพื่อพี่น้องประชาชน มีคุณภาพชีวิตที่ดี เศรษฐกิจรุ่งเรือง ประชาธิปไตยงดงาม

*****กับนโยบายที่มั่นใจว่า ทำได้จริง ทำทันที ณ ห้องราชพฤกษ์ 1 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีเข้าร่วมประชุมกว่า 1,500 คน

*****พล.อ.วิชญ์ เทพหัสดิน บอกว่า พรรคจะเสนอนโยบายหลักใหญ่ 3 ด้าน ประกอบไปด้วย การเมืองการปกครอง, เร่งแก้ปัญหาเศรษฐกิจปากท้อง และสร้างสังคมอันดีงาม สามัคคี ปรองดอง โดยจะมีการผลักดันกำหนดเป็นนโยบายหลัก 10 ข้อ ได้แก่ 1 เร่งแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจปากท้อง, 2 พัฒนาระบบการศึกษา เรียนดี เรียนฟรี มีงานทำ, 3 ส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา

*****ส่วน 4 พัฒนาระบบเกษตรกรรม (smart Farmer) พ.ร.บ.สินค้าเกษตร, 5 เพิ่มเบี้ยสำรองเลี้ยงชีพผู้สูงอายุ กลุ่มเปราะบาง และอสม. ,6 กระจายอำนาจรัฐสู่ชุมชน, 7 สนับสนุนสิทธิมนุษยชน ความเท่าเทียม, 8 ปรองดอง ลดความขัดแย้ง ส่งเสริมประชาธิปไตย, 9 ป้องกัน ปราบปราม ยาเสพติด ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน, 10 ส่งเสริมสินค้าชุมชนทั่วประเทศ พัฒนาสินค้า SME

ที่*****ประชุมมีมติการปรับเปลี่ยนโครงสร้างผู้บริหารตำแหน่งที่ว่างอยู่ โดยให้สมาชิกเลือกเพื่อให้การดำเนินกิจกรรมของพรรคมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งแต่งตั้งกรรมการสรรหาผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พร้อมเปิดตัวผู้ที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

*****ทั้งนี้ทางพรรครวมแผ่นดิน ได้ขอร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมกันเปลี่ยนแปลงไปสู่การเมืองยุคใหม่อย่างสร้างสรรค์ และนำเสนอนโยบายที่มั่นใจว่าทำได้จริง เพื่อพี่น้องประชาชน มีคุณภาพชีวิตที่ดี เศรษฐกิจรุ่งเรือง ประชาธิปไตยงดงาม พร้อมร่วมกันเปลี่ยนแปลงไปสู่การเมืองยุคใหม่อย่างสร้างสรรค์ กับนโยบายที่มั่นใจว่าทำได้จริง ทำทันที

*****อีกทั้งที่ประชุมมีคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดเชียงใหม่มาให้ความรู้ และเปิดตัวทีม Change Together อาทิ บ๊อบ ทูน หิรัญทรัพย์, ตฤณ เศรษฐโชค, เล็ก ไอศูรย์, รณ ฤทธิชัย และกลุ่มคนรุ่นใหม่ ตามแนวทางของพรรค เพื่อดึงทุกคน ทุกกลุ่ม ทุกวัย ทุกอาชีพ ให้มามีส่วนร่วมในการผลักดันตามแนวทางปรองดอง สามัคคี

*****โดยงานนี้ น.ส.กชพร เวโรจน์ “มาดามหยก” หัวหน้าสาขาพรรค “รวมแผ่นดิน” ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาพรรครวมแผ่นดินแล้ว และมีบทบาทสำคัญในการประสานงานดูแลผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

*****ขณะที่พื้นที่น่าจับตาของผู้สมัครของพรรครวมแผ่นดินในครั้งนี้ต้องดฟกัดไปที่สนามเลือกตั้ง อ.แม่สอด จ.ตาก มาถึงวันนี้เป้นที่แน่ชัดว่า นายชิงชัย  ก่อประภากิจ หรือ นายกเคี้ยง” อดีตสมาชิกวุฒิสภา(สว.)จังหวัดตาก และอดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)ตาก หลายสมัย  ตัดสินใจลงชิงชัยในพื้นที่นื้ โดยมีกองหนุนแน่นปึก อาทิ นายปรีชา สอนแวว “ผู้ใหญ่หมี แม่สอด” เรืออากาศตรีทวีเกียรติ บัวหริ่ม “หมวดอิ๊ด

*****สำหรับ อ.แม่สอด จ.ตาก นับเป็นที่น่าจับตามองยิ่งนัก เพราะเป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศ เพราะมีพื้นที่ติดชายแดนเมียมา มีการส่งสินค้าออกประเทศเพื่อนบ้านจำนวนมาก

แม่สอด Change Together- เราจะเปลี่ยนไปด้วยกัน ประเทศไทยไม่มีพวกไหน มีอยู่พวกเดียวคือ “พวกเราคนไทย”ไม่ว่าจะเป็นคนรุ่นไหน ใหม่ กลาง เก่า ทุกท่าน ยินดีรับฟังปัญหาของทุกๆท่าน และร่วมมือกันแก้ไขให้ประเทศชาติบ้านเมือง สงบร่มเย็น ดำเนินไปได้ ให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป

*****ผู้แทนหรือ ส.ส.จึงมีความสำคัญเป็นยิ่งกับการพัฒนาพื้นที่..!!

ทีมข่าวการเมือง